Principskitse af sammenkobling solvarme/stenovn/varmtvandsbeholder/gulvvarme.

Sidste nyt
Vi har langt om længe fundet en fornuftig varmt-vandsbeholder til dette formål, og til en fornuftig pris.

Langt de fleste solvarmebeholdere er bygget efter, at enten kører man med oliefyret som supplement eller med en el-patron, afhængig af årstiden.
Derfor er el-patronen oftest anbragt i samme højde, eller under, suppleringsspiralen. Derved kan man let komme til at køre el-varme over i stenovnen, hvilket jo bestemt ikke er meningen.
For at undgå en masse sårbar styring til at undgå dette, skal elpatronen blot sidde højere end suppleringsspiralen.
Dermed kan solen altid få lov at aflevere det den har mulighed for, ovnen ligeså uanset hvor lang tid det måtte tage, og el-patronens arbejde bliver derfor reduceret til kun at sørge for, at det varme vand altid har været opppe på 60gr. C. så man undgår bakterieophobning og sikrer, at der altid er en lille portion vand som er varmt nok.
Hvor stor denne "lille portion" skal være, afhænger af, hvor mange man er i husstanden.
Derfor har vi fået fabrikanten til at at montere 3 studser til elpatronen i hver sin højde.
Er man mange i familien, kan det være rart at sætte elpatronen i den laveste studs, som giver den største mængde sikker varmt vand (uanset hvor meget solen og/eller ovnen leverer på den givne årstid). Forår og efterår kan det jo være både lunt og gråt i vejret, så solen kun giver lidt og ovnen ligeså.
Efterhånden som børnene flytter hjemmefra, kan man med fordel flytte el-patronen højere op, og derved give ovnen mulighed for at levere en større andel af det varme vand.
Enkelt og smart !
Og så er den ikke engang dyr !!! (Jeg har dårlige erfaringer med at sætte priser på min hjemmeside, da jeg glemmer at opdatere dem, så ring eller skriv for dagsaktuel pris.

Som det ses, er der mange muligheder i dette "pindsvin".

Du kan få den i forskellige størrelser og specielle ønsker til studser, anbringelse af disse, ekstrastudser m.v. kan nemt imødekommes. Dog må man så påregne 3-4 ugers leveringstid.
"Standardmodellen" på 200ltr. prøver vi altid at have på lager.
Mens dette skrives og inden vi har set den første, (ja det har vi så nu) har vi allerede solgt 5 stk. (2 af dem til os selv).
 

Jeg er igang med at udarbejde nye skitser til sammenkoblingen af anlæg udfra forskellige ønsker, men indtil videre er denne, efterhånden temmelig gamle skitse såmænd ikke så dårlig. Ring - skriv, hvis du har specielle behov.


 
 

Solfangeren kobles til varmtvandsbeholderens nederste spiral, som vanligt.

Stenovnens varmeveksler kobles til beholderens øverste spiral, og kan derfor "eftervarme" forår og efterår, når solfangeren ikke kan dække hele behovet alene.

Ønsker man at få stenovnen til også at opvarme f.eks. badeværelsesgulvet, gøres det bedst ved, at lade en el-termostat monteret i samme hul som el-patronen i v.v.beholderen, omskifte en trevejsventil på kredsløbet.

Ovnens varmeproduktion på vandsiden går således enten til v.v.beholderen, eller til gulvvarmen,- afhængig af, om den ønskede temperatur i beholderen er nået.

Stenovn/v.v.beholder/gulvvarme bør ikke kobles i serie, da det kan være vanskeligt at opnå tilstrækkelig varmtvandstemperatur på den måde.

Pumpen på stenovnskredsløbet kan enten betjenes manuelt, eller ved at anbringe en simpel termostat i toppen af ovnen.

El-patronen i v.v.beholderen bør også betjene et relæ, som afbryder strømmen til pumpen ved ovnen, sådan at man effektivt forhindrer at varme ovnen op med el-patronen.
(ja dette er jo ifgl. ovenstående dejligt uaktuelt)

Hvis man lader trevejsventilens hvilestilling være stenovn/gulvvarme, er der mulighed for at kogningssikre solvarmekredsen, ved at lade en termostat på denne tvangsstarte pumpe og trevejsventil, sådan at overskudsvarme fra beholderen overføres til stenovnen. (Dette vil ikke kunne mærkes på ovnen).

Pumpen i ovnkredsløbet kan være ganske lille (f.eks. Wortex),- dog under hensyn til gulvvarmekredsløbets modstand.

Varmeydelsen fra en stor stenovns kredsløb vil under normale forhold næppe overstige 300-400w
Fra vores Gymsemodel kan ydelsen blive en hel del højere, mens topydelsen til varmt vand kan hentes fra vores nyudviklede komfurmodeller. Her har vi konstateret mere end 2kw effekt under fyringen og mere end 20kw/t over 1 døgn.
Som varmeveksler i ovnen har vi igennem mange år anvendt kobberspiraler for at undgå samlinger.
På det seneste har vi anvendt alm. radiatorer, da de giver en højere effekt, men jo har den ulempe, at de ikke tåler at tørkoge (hvilket heller ikke burde kunne ske).
Det sidste nye (2008) er, at vi fremover indbygger solvarmepaneler fra Batec (www.batec.dk), hvilket løser begge problemer på en gang. Samlingerne er ikke sårbare, da de tåler væsentligt højere temperaturer end der forekommer og samtidig har den bedste evne til at opfange den energi der er tilstede.
Vi har samtidig fået lavet en aftale med Batec, så vi kan tilbyde et komplet varmesystem med ovn, solvarme og varmt vands beholder som en færdig "pakkeløsning".
Vi har alt for ofte oplevet "for mange kokke" på den slags projekter. Se nedenstående, som er skrevet for et stykke tid siden..

Måden det sammenkobles på er vigtig !
En velegnet varmtvandsbeholder til at sammenkoble solvarme, stenovne og gulvvarme kan man købe hos Uniterm (jfr. ovenstående - den er bare alt for dyr). Det særlige ved denne er, at den øverste spiral/varmeveksler er placeret under el-patronen, så man ikke risikerer at sende el-opvarmet vand ud i gulvvarmen eller ovnen.
Desværre har samme firma udviklet en måde at skrue rørene sammen på, som helt ødelægger fordelen igen.
Kort forklaret går Uniterms system ud på, at al varmeproduktion skal igennem varmt vandsbeholderen ved en forholdsvis høj temperatur, inden det f.eks. sendes videre til gulvvarme som kun behøver en lavere temperatur. Samtidig er systemet sådan, at mens der køres til gulvvarme fra beholderen, kan der ikke hentes varme fra ovnen og af samme grund må gulvvarmen pænt vente, mens ovnen arbejder på at varme beholderen op igen til en langt højere temperatur end nødvendigt.
Alt dette betyder kort sagt, at man kun får glæde af en lille del af de calorier ovnen/komfuret reelt er i stand til at levere.
Beholderen i sig selv er som sagt god nok (omend lidt dyr), men styresystemet som sidder under beholderen kan jeg ikke anbefale.
Da det kun drejer sig om mindre forandringer for at få et godt anlæg ud af det, har jeg valgt at omtale den her.
Uniterm er selv meget stolte af deres system, så det har desværre ikke været muligt at få dem til at udføre ændringerne, men man kan jo gøre det selv, eller få en dygtig v.v.s.mand til det.
(Hvilket idag er helt unødvendigt, da du nu kan købe en lige så velegnet beholder igennem os til næsten den halve pris)

Tilbage til forsiden

Index