Historien om en skorsten – del 2
af: Lars Helbro

I marts sidste år fortalte jeg på Ing.dk om en retssag i Nykøbing F. som handler om hvor usikkert det kan være at ”gøre som der bliver sagt”.
Vi skal spare på Co2 udledningen, vil skal fyre fornuftigt, vi skal bruge godkendt, helst Svanemærket, udstyr og tørt træ, vi skal søge forhåndsgodkendelse hos kommunen hvis vi vil være sikre på, at placering og højde af skorstenen er i orden og overholder SBIs anvisninger, o.s.v.
Alt dette gjorde en mand i Nykøbing og mere til, og alligevel holdt den ikke i byretten – bogstaveligt talt.

Sagen blev anket til Landsretten - kom for i oktober og blev p.g.a. en teknisk formalitet udskudt til procedure d. 2. januar. I december kom anklagemyndighed så i tanke om nogle spørgsmål til Miljøstyrelsen, som de ikke kunne nå at få svar på, så nu er sagen igen udskudt endnu et halvt år.

Anklagemyndigheden spørger bl.a. Miljøstyrelsen:

Hvad er ”væsentlig forurening” ?
Tja – det var jo faktisk lige præcis det spørgsmål som Freddy Kæselev, (skorstensejeren) gentagne gange har spurgt kommunen om siden 2007, uden at få svar, og som han i 2011 i byretten blev dømt for ikke at have nedbragt – stadig uden at få noget svar.

Det er vældig interessant, at anklagemyndigheden nu også ønsker et svar på dette, og har spurgt Miljøstyrelsen, da kommunen, som de repræsenterer, åbenbart ikke har noget svar !
Hvorfor skulle de ellers spørge MST ???

Som dem der fulgte debatten efter min sidste kronik vil vide, fik jeg d.29 marts sidste år, et svar fra  MST på dette spørgsmål:
”Kære Lars
Som du ved, er det kommunalbestyrelsens suveræne kompetence at afgøre, om der foreligger væsentlig forurening, om der skal gives påbud og om den konkrete formulering af dette.”.

Nu kan der jo både være tale om en faglig og en formel kompetence !
Se her hvad Wiki skriver om sidstnævnte:
”Formelle kompetencer kan bestå i myndighed til at udøve en bestemt form for magt, men myndighed giver som bekendt ingen garanti for at en handling udføres "kompetent" ”

Jeg kontaktede i dag igen MST for at høre om der forelå et svar på spørgsmålet fra anklagemyndigheden, som blev fremsendt d. 7.dec. sidste år. Det gjorde der ikke, da de først skulle have et møde for at finde ud af hvad der skulle svares.

Vi må håbe på, at svaret også kommer til at indeholde noget som bunder i Faglig kompetence, da det tydeligvis må være det, som Nykøbing Falster kommune (og sikkert rigtig mange andre kommuner) savner. Tænk at få en sherifstjerne på i det vilde vesten, uden at kunne håndtere en skyder !
Magt uden viden kan som bekendt være farligt, for der er ikke noget at diskutere.
Det ved den lokale skorstensfejer og en lokal konsulentvirksomhed, som ikke har lyst til at udtale sig i retten ! Hvorfor mon ikke ?

Sagen er nu ”løftet” fra byretten til landsretten.
Man har øget den faglige og formelle kompetence hvad angår jura, men ikke den faglige kompetence om det sagen egentlig handler om, nemlig væsentlig forurening !
Gør man ikke det, risikerer man meget let et ”Fordi jeg siger det !” - svar.

I mine egne forsøg på at finde noget mere faglig kompetence, kontakter jeg Ole Schleicher fra Force. Jeg sender ham en tidligere udgave af denne artikel, og i hans svar gør han opmærksom på, at jeg må have misforstået noget. Nemlig at der er forskel på ”væsentlig forurening” og ”væsentlig gene”, og at MST i Luftvejledningen faktisk har givet et bud på ”væsentlig forurening.

I Luftvejledningen på side 21 står der:
2.2.4 Regulering af ikke-listevirksomheder
Hvis en virksomhed, der ikke er godkendelsespligtig, giver anledning til væsentlig forurening, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger25.
 
Tilsynsmyndigheden skal dokumentere, at en virksomheds luftforurening er så væsentlig, at afhjælpende foranstaltninger er nødvendige. Forureningen er f.eks. væsentlig;
·         hvis massestrømsgrænser og emissionsgrænseværdier er overskredet samtidigt, eller
·         hvis B-værdien er væsentligt overskredet, eller
·         hvis der for hovedgruppe 1-stoffer ikke er gennemført emissionsbegrænsning som anført i kapitel 3.

Tilsynsmyndigheden har ikke dokumenteret noget af dette eller tilsvarende, og det gælder reelt set også kun for industrien, men det giver dog et bud på hvad der skal til for at man kan definere om en luftforurening er væsentlig !

Om brændeovne står der på side 79:
6.7.2 Brændeovne
Hvis en brændeovn medfører væsentlig forurening eller væsentlige miljømæssige gener, kan kommunalbestyrelsen give ejeren påbud om at nedbringe forureningen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 42 stk. 1, og det gælder uanset om brændeovnen er opstillet i et boligområde eller i et industriområde, og uanset om ovnen tilhører en virksomhed eller en privat.
Her dukker så et begreb op, som ikke hidtil har været nævnt i retssagen, nemlig væsentlige miljømæssige gener !

Hvis man klager over naboens røg, er det så forureningen man klager over, eller er det de gener det påfører en ?
Hvis man klager over at kunne se røgen må det være den forurening man mener det kan medføre. Om den så er væsentlig, skal tilsynsmyndigheden så dokumentere ifgl. 2.2.4.
Hvis man klager over at være generet af lugten er det en miljømæssig gene, men det er ikke det Freddy er anklaget for, og heller ikke det anklagerens hovedvidne giver udtryk for.
”Det er ikke røgen i sig selv der er problemet. Det er de partikler der daler ned på gadeplan
Dermed siger han jo, at der netop ikke er tale om væsentlige miljømæssige gener, men om forurening, som der altså bare ikke er redegjort for, og hvor en forhøjelse af skorstenen på de krævede 4 meter helt sikkert ikke vil ændre antallet af partikler der ”daler ned på gadeplan”.

Kan Freddy Kæselev dømmes på dét grundlag, så kan enhver ejer af en brændeovn, kedel eller pillefyr dømmes på det samme, og temmelig sikkert også flertallet af fjernvarmeværker, samt dem der afbrænder stearinlys på offentlige steder.

Så kom nu med det MST !
Muligvis er spørgsmålet forkert stillet i.f.t. den konkrete sag, og så er det jo også svært at svare på, men så giver det vel anledning til at præcisere forskellen på ”forurening” og ”gene” ?

Det der er klaget over må nødvendigvis høre til begrebet ”gene” og det er jo vanskeligere at afgøre, end ”forurening” som man kan måle sig til. Jeg håber at det er derfor MST tager sig god tid til at tænke sig om.

Der kommer sikkert mange gode forslag i debatten herunder, da vi alle har vidt forskellige oplevelser af hvad vi føler os generet af, og hvor vores tolerancetærskel er.
Selv holder jeg meget af frisk luft, og har derfor bosat mig på landet. (Den ”rådne banan” har stadig store kvaliteter).
Klageren, som startede hele denne sag, og åbenbart havde en meget lav tolerancetærskel, bosatte sig i et af de mest forurenede områder i Dronningeriget - jernbanekrydset i Nykøbing F.
Han er i mellemtiden afgået ved døden og jeg vil ikke afvise at det kan skyldes denne fejltagelse.

Landsretten skal nu (efter min mening) afgøre hvem der begik den største fejltagelse. Freddy, som har ”gjort som der blev sagt” så længe det sagte gav mening, eller klageren, som ikke tog hensyn til hans egne tollerancetærskler og bosatte sig et særdeles støjende sted og også klagede over støj !
.........................
Har du en mening om ovenstående ?
Så klik her og bland dig i debatten på ing.dk
(Man skal være oprettet som bruger, men det tager kun få øjeblikke)