Herunder kan du se nogle af de nyeste ovne vi har bygget.
Denne side bærer præg af, at de fleste af os har fået hurtigere internet og større skærme.
Derfor er billederne kun beskåret lidt i størrelse og komprimeret mindst muligt i kvaliteten.


Model "Gymse" - Her er virkelig tale om en nyskabelse !
Selve ovnen er meget lille. Kun 140cm. i højden, og 92cm. i bredden.
Dybden kan varieres meget afhængig af hvilke hensyn der skal tages til funktion og omgivelser.
På "ryggen" har vi flere steder bygget et mindre komfur på, som varmemæssigt forsynes fra samme ildsted. Derved kommer dybden ofte op på 120cm.
Bænken indgår også i varmeakkumoleringen og som hedeflade.
Med kun et ildsted, kan man altså få god varme i huset, et effektivt lille komfur, en forholdsvis stor varm bænk, og såmænd også rigeligt med varmt vand.
At denne ovntype derudover kan fungere som åbent ildsted med en nyttevirkning på kun 10% under de 90% den ellers præsterer, er lidt af en sensation, som vi selv stadig undrer os lidt over.

Vi har nu "leget" med denne model i nogle år, og bygget den i mange forskellige varianter. Med og uden komfur, med og uden varmt vand, med varme bænke i tilstødende rum, og såmænd også med "bænken" op igennem etageadskillesen til første salen, hvor skorstenen blev bygget direkte ovenpå.
Med denne ovntype kommer fantasien på en prøve, hvis man leder efter argumenter for, at det ikke kan lade sig gøre at bygge en ovn i et givent hus.
Grundmoddellen kalder vi "Gymse" efter Lars Bo´s novelle "Månefuglen".
Man kan sige, at den er det feminine modstykke til de store potente ovne, og som sådan kan den også virkelig håndtere "multitasking" :-)

Kundens kommentarer til denne ovn, finder du under "artikler/breve fra gamle kunder".

  Fra denne varme bænk som fører røgen hen til skorstenen kan man nyde en pragtfuld udsigt over det Sydfynske øhav.
 


Denne ovn fylder ikke meget i stuen, da den fortsætter ud i køkkenet som komfur (billede herfra kommer senere).
Mange steder er det muligt at etablere en genvej til skorstenen fra komfurdelen, således at optænding bliver nemmere om sommeren.
I denne genvej kan vi etablere en varmeveksler, så der ved hjælp af 2 spjæld kan reguleres trinløst imellem varmtvandsproduktion og rumvarme.
 

Komfurerne har også udviklet sig drastisk


Ja - set fra stuen ligner det jo ikke et komfur.....

...men fra køkkenet får man lyst til at svinge gryderne.

Kobberrørene t.v. for komfurpladen kan lede ca. 20kw/t varmt vand pr. døgn op til beholderen på loftet (dette svarer til at 300ltr. vand er blevet ca. 60 grader varmere. Dette er naturligvis afhængig af hvor meget man fyrer pr. døgn og hvad man bruger varmen til.
Ved hjælp af diverse spjæld kan man nemlig vælge om man vil lede varmen til komfurpladen, til varmtvandsproduktion, til rumvarme eller simpelthen på lager i stenmassen til i morgen. Der er også indbygget en "genvej" til skorstenen fra komfurpladen, sådan at man hurtigt kan få træk i skorstenen, selv om sommeren.
Den mulige varmeydelse er stor, både til rumvarme og til varmt vand og man kan selv bestemme hvor meget man ønsker af hvert.
Dette må siges at være et komfur (og som nævnt meget mere end bare dét) for feinsmeckere.
Ejeren af dette komfur er varmemester på et af de større fjernvarmeværker, så han har jo også forudsætningerne for at få det bedste ud af det. I hans eget hjem ønskede han altså "nærvarme" og det kan jo kun glæde os.
Det bør siges, at vi havde lidt indkøringsvanskeligheder, da vi virkelig gik efter en toppræstation med maksimal virkningsgrad her. Vi "skød lidt over målet", hvilket, under visse omstændigheder, resulterede i for lav temperatur i skorstenen. Dette har vi nu fundet en løsning på.
Bagespaden indikerer, at bageovnen i denne model er blevet væsentligt forbedret i.f.t. vores gamle komfurer.
 

Dette komfur er i samme kategori, men med 2 ildsteder. Det ene (i forgrunden) er primært til komfurpladen, mens det andet (som orienterer sig over imod vinduet i baggrunden) primært er bageovn og til varmtvandsproduktion. Den daglige fyring kan dermed overståes hurtigere, end ved det forrige komfur.
Desværre havde vi ikke held med, at få leverandøren af varmtvandsbeholderen til at ændre strategi for, hvordan det varme vand fra komfuret skulle distribueres til h.h.v. varmt vand i beholderen og til et meget stort gulvvarmeareal. Dermed forbliver størstedelen af de calorier der kunne være blevet til gulvvarme i resten af huset i komfuret. Man kan læse mere om dette problem her.

Hvad er der indeni ?  Her kan du se billeder fra tilblivelsen
 
 
 

Tilbage til den "gammeldags" model:


Selvom vi bygger mange helt enkle ovne, så er det jo sjovest at vise nogle af de mere sprælske modeller frem.
Denne ovn byggede vi i Rønne i sensommeren 2003, og turen med Bornholmerbåden satte sit præg på resultatet.
Foto: Frank Rødgård

V.Bryrup
 Peter & Bendas dejlige selskab og formidable opvartning
prægede tilblivelsen og selvfølgelig det færdige resultat.

Samme ovns bagside (bænk og lille bord)
Dårlig belysning og knab færdig, men alligevel.
Denne ovn blev bygget hos en varmemæssig feinsmecker,

Når man sidder i kørestol er det endnu vigtigere med en rigtig god varme.
Jan & Winnie her på billedet, er godt tilfredse med, at have lukket for både el-varmen og fodkulden på én gang.

Tune v. Roskilde

I et meget flot renoveret gammelt bondehus ved Roskilde passsede denne udgave.
Ovnen er pudset med en blanding af lige dele meget fint bakkesand og kulekalk. Dette efterlod murstenenes konturer synlig,
og gav murværket en blødhed at se på, som man ellers kun ser i gamle kirker.


Stenovn/komfuranretning på Sydfyn i nybygget hus

Endnu mangler der et låg over "høkassen" ved siden af skorstenen, og kanten over komfuret er ikke på plads.
Under bænken er betjeningen af spjældene til ovn og komfur anbragt.

Nærbillede af bænken.
Murstenene er "Rosa" fra Petersen tegl, supleret med lidt granit.

Endnu en ovn m.m. i Petersens flotte tegl bygget sammen med min dygtige makker Frank Rødgård.
Index