Finske masseovne  Danske stenovne  Stenkomfurer

 af Lars Helbro – oprindeligt udgivet som pjece m. farvefotos i ca. 1000 eks.
Indholdet må gerne kopieres i sin fulde længde,- eller citeres med kildeangivelse.

Sidder du og læser dette på et stykke papir, kan du finde fotos af de omtalte ovne på internettet på adressen: www.stenovne.dk

Indhold:

Hvorfor ovne af sten ?

Om forbrænding, varmebehov og lagring.

Finske stenovne

Danske stenovne

Stenkomfurer

Tilpasningsmuligheder

Varmt vand/Gulvvarme/Solvarme

Om mig selv

Priser

Har du efter gennemgang af denne pjece yderligere spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig.

Ønsker du et konkret tilbud på masseovn eller komfur, vil jeg gerne aflægge dig et besøg, sådan at vi kommer tættest muligt til det der passer dig og dit hus. Et sådant besøg varer typisk 2-4timer, og koster kr.500,- + transport.

Lars Helbro
Horskærvejen 4 Drejø
5700 Svendborg
tlf.  23 23 93 39
e.mail: lars@stenovne.dk
Hjemmeside: www.stenovne.dk her finder du et lille udvalg af fotos af de omtalte ovne.


Hvorfor ovne af sten ?

I Danmark har vi ingen tradition for stenovne, eller rettere vi mistede den omkring Chr.d.4. tid hvor jernovnene vandt indpas i husene som dengang havde et umætteligt varmebehov.
Hos mange af vores nærmeste naboer (på nær Norge og delvist Tyskland) er brændeovne af jern meget lidt udbredt,- ja næsten ukendt.
Svenskerne har bevaret deres "Chronspisen", den høje hvide kakkelovn med messinglåger, og i f.eks. Østrig er der tradition for murede stenkom-furer med centralvarme.

I Finland har man bevaret og videre udviklet de store tunge masseovne, som også er kendt i Rusland, og det er den nyeste udgave af de Finske masseovne og de resultater den har kunnet opvise, som har sat skub i udbredelsen herhjemme.
Indtil foråret 89, hvor disse ovne blev presenteret herhjemme, troede jeg,- og mange med mig,- at vi danskere vidste alt om hvordan man skulle opnå en effektiv træforbrænding, (også selvom de færreste benyttede sig af det),- nemlig v.h.a. moderne elektronisk kedelteknik kombineret med et effektivt varmelager og distributionssystem.

Finnerne viste os, at det kunne gøres både bedre, enklere, og ikke mindst langt smukkere.
Lad mig derfor kort gennemgå hvad disse ovne byder på:

Effektiv forbrænding:
Få minutter efter optændingen af en stenovn (hvilket er utroligt nemt), brænder den fuldstændigt rent. Alle brændbare stoffer i træet bliver udnyttet. Det betyder blandt andet:
En meget flot ild at se på igennem glaslågen,-
Ingen røg ud af skorstenen,-
Ingen sod i skorsten eller ovn,- heller ikke på glasset i lågen !
En årsnyttevirkning på over 85% i modsætning til de ca. 30% som jernovne typisk kan præstere i daglig brug,- altså mere end en halvering af brændeforbruget !
Læs afsnittet om "Forbrænding" for en mere uddybende forklaring på hvordan dette kan lade sig gøre.

Minimal pasning:
Ét dagligt bål på 1 - 1,5times varighed er ofte nok til at sikre en jævn rumtemperatur døgnet igennem i hele huset (de fleste huse).
Den tunge stenmasse optager den voldsomme varme fra bålet, og afgiver den igen ganske langsomt til omgivelserne.
En stenovn har således sit eget indbyggede varmelager, sådan at man helt undgår at få det for varmt mens man fyrer, eller omvendt,- for koldt få timer efter at den er gået ud.
I mange hjem har den daglige aftenfyring erstattet fjernsynet,- ikke fordi ovnen kræver pasning,- men simpelthen fordi det er hyggeligere.
 

Enkel betjening:
Optænding af ovnen kan klares på under 5 minutter, uden småpinde, og med ganske lidt avispapir. Lægger man sit bål tilrette i ovnen om eftermiddagen, vil træet være knastørt og meget let antændeligt om aftenen.
Når den sidste glød er gået ud efter typisk 1,5time, lukker man for ovnen og spjældet imellem ovn og skorsten. Herefter har man en stenmasse som indvendig er opvarmet til ca. 600oC, og udvendig vil holde ca. 45-50oC i mange timer efter. Hvor mange, afhænger af ovntypen. En alm. Finsk ovn vil afgive varme op til 48 timer efter en fyring.
Askeudtagning sker typisk 2 - 3 gange på en fyringssæson !

Bedre indeklima:
Finnerne lægger stor vægt på, at forholdet imellem strålevarme og konvektionsvarme (varm luft) er 1:1. En jernovn afgiver typisk 80% strålevarme og 20% konvektion, medens en alm. centralvarmeradiator har det omvendte forhold. En el-radiator afgiver 100% konvektion. Præcis hvilken betydning dette har ved jeg ikke, men det kan i høj grad mærkes.
The Masonry Heater Association i USA har givet følgene forklaring på, hvorfor varmen fra en stenovn føles så komfortabel:
Vi mennesker udveksler varme med vores omgivelser på 2 væsentlige måder; strålevarme og konvektionsvarme. Fordelingen imellem disse 2 måder afhænger af hvordan vi er klædt på, men ved alm. let påklædning er fordelingen ca. halvt af hver. Mængden af den strålevarme kroppen afgiver, er stærkt afhængig af overfladetemperaturen på de omgivelser vores krop "ser". Et godt eksempel: Er man udendørs en klar solskinsvinterdag i stille vejr, kan man føle sig ganske komfortabel i let påklædning sålænge man opholder sig i solen. Bevæger man sig ind i skyggen kommer amn hurtigt til at fryse, selvom lufttemperaturen er præcis den samme. Tilstedeværelsen, eller manglen på solens strålevarme gør (ikke overraskene) en stor forskel på vores velbefindene.
Strålevarme er elektromagnetisk energi, ligesom synligt lys. Forskellen er bølgelængen, som når vi oplever det som varme og ikke lys, vil være længere. Jo højere temperatur en overflade har, jo kortere bølgelængde indtil vi oplever det som synligt lys (f.eks. glødene jern). Langbølget infrarød stråling er mere komfortabel end kortbølget (velsagtens fordi vores egen stråling er langbølget (bem.Lars)).
Fordelingen på strålevarme og konvektionsvarme fra en stenovn ligner altså den vi selv producerer med vores krop, og bølgelængen vil også være meget tæt på det samme, da overfladetemperaturen heller ikke er væsentlig forskellig fra ovn til menneskekrop. For mig at se en ganske plausibel forklaring på, at varmen fra en stenovn føles intet mindre end sund.

Den lave overfladetemperatur på stenovnene betyder også, at man undgår den afbrænding af støvpartikler på ovnens overflade, som ved jernovnenes høje overfladetemperatur fylder rummet med askepartikler og diverse giftstoffer fra afbrænding af syntetisk støv (nylon m.v. fra tøj, tæpper og møbler).
Jeg har flere gange oplevet astmapatienter "ånde lettet op" efter udskiftning fra jernovn til stenovn.
Ingen fodkulde ! Stenovnen "tager" en stor mængde luft og varmer ganske lidt op, medens en jernovn "tager" en lille portion luft og varmer den voldsomt op. Varm luft stiger til vejrs, og derfor vil der være langt større forskel på temperaturen fra loft til gulv ved en jernovn end en stenovn.

Effektiv varmefordeling:
Da luftbevægelserne af samme grund bliver roligere, kan varmen også langt bedre "finde rundt" i huset,- og den har hele døgnet til det. Varmefordelingen er derfor også langt bedre end vi er vant til fra jernovnene.
Et rimeligt normalt indrettet hus uden lange gangarealer og lukkede døre kan sagtens opvarmes af en stenovn.

Individuel tilpasning:
Huse og mennesker er forskellige. Derfor er det også en god ting, at stenovnene er et håndværksprodukt som bliver til under indflydelse af det hus og de mennesker som skal leve med den. Det giver rig mulighed for at tilpasse ovnen, både teknisk, arkitektonisk, og brugervenligt.
Varmeafgivelsen skal passe til husets varmebehov,- udseendet til ejerens smag, og der er rig variationsmulighed både i facon og farve.

Kønt udseende:
Ovnen bliver et møbel som vil præge stuen. Den kan både stå frit (med røgkanal til skorsten, som f.eks. kan anvendes som siddeplads), eller indbygges i en væg, f.eks. imellem stue og køkken sådan at man i stuen nyder ilden, og i køkkenet har adgang til øverste brændkammer (bageovnen).

Delikat madlavning:
I øverste brændkammer,- hvor gasserne forbrændes,- vil temperaturen efter endt forbrænding falde ganske langsomt. Det giver mulighed for at anvende dette kammer som bageovn til såvel bagværk som stegning m.v.
Resultatet er ikke at kimse af ! Jeg har haft kunder som primært ville have stenovn af denne grund.

Er der da ingen ulemper ?
Jo - har man været væk fra huset i længere tid,- (en lang week-end eller skiferie),- tager det tid at få temperaturen i huset op igen. Dette problem kan dog løses hvis det er nødvendigt, og iøvrigt bliver der hurtigt ganske dejligt at sidde umiddelbart foran ovnen. Man kommer altså i modsætning til et centralopvarmet hus, ikke hjem til et hus hvor der er koldt overalt, indtil der langt om længe bliver varmt nok, men snarere til "et meget lille hus" som i løbet af nogle timer blive større.

Indholdsfortegnelse


Forbrænding af træ

For helt at forstå hvorfor stenovne i daglig brug er langt mere effektive end f.eks. jernbrændeovne eller trækedler, er det nødvendigt at vide lidt om hvad der kræves for at opnå en effektiv udnyttelse af brændværdien i træ.

En effektiv og miljøvenlig træforbrænding kræver:

Tørt træ- det burde sige sig selv!

Høj temperatur- størstedelen af træs brændværdi ligger i de gasser som frigives ved opvarmning. En del af disse gasser brænder først ved temperaturer omkring 900oC. Uforbrændte gasser bliver til PAHer (sygdomsfremkaldende) - Co (dødelig) - og tjære (kondenserede gasser som kan give anledning til brand).

God turbulens- = opblanding af hede gasser og luft.
Da den luft som tilsættes gasforbrændingen er forholdsvis kold, må den enten forvarmes eller gassens temperatur være endnu højere, da det er blandingens temperatur som er afgørende for forbrændingen.
I et stort åbent brændkammer (f.eks. et halmfyr) kan gasser og luft p.g.a. temperaturforskellen passere sideordnet til skorstenen uden opblanding, hvorved forbrændingen bliver ufuldstændig.

Plads og tid- Når temperatur og turbulens er iorden brænder gasserne, men det kræver plads og tid hvorunder temperaturen ikke må sænkes da forbrændingen så vil ophøre. I en kedel betyder dette at det bør undgås at vandkøle omkring gasforbrændingen.

Disse krav som træ på denne måde stiller for at kunne brænde effektivt, bliver nemmere at tilgodese jo større "bålet" er.
Samtidig kan man sige at der er en nedre grænse for hvor lille et bål kan være hvis det skal kunne lade sig gøre at få det til at brænde effektivt.
Denne grænse ligger desværre et godt stykke over, hvad de fleste har brug for af kontinuerlig varmetilførsel på selv en kold vinterdag. Det er derfor nødvendigt med et varmelager,- altså en slags termokande hvor man kan
gemme den kaffe man ikke kan drikke lige nu.


Lagring af varme

En jernovn har ikke et sådant lager, da den prompte afleverer den varme til stuen som produceres i bålet. For ikke at "drukne" i varme mindsker man derfor lufttilførslen til bålet, hvilket kan sidestilles med at trække chokeren i bilmotoren ud for at køre langsommere. Bilen kører rent faktisk langsommere, men benzinøkonomien og ikke mindst miljøbelastningen bliver samtidigt voldsomt forværret.

I en stenovn kan man have et temmelig voldsomt bål uden at få det for varmt i stuen, da varmeudviklingen i første omgang afsættes indvendig i ovnens stenmasse, og kun langsomt passerer igennem denne og ud i stuen.
På denne måde opnår man 2 ting,- nemlig at bålet har det godt varmt mens det brænder (høj forbrændingstemperatur),- og at et bål af kort tids varighed kan afgive varme til huset i meget lang tid.
Ovnens indvendige opbygning  sikrer en god opblanding af hede gasser og forbrændingsluft, og størrelsen på ovnen (som ikke er begrænset af transporthensyn o.lign.) giver plads til en fuldstændig færdig forbrænding af gasserne, og herefter en grundig afkøling af restprodukterne inden de når skorstenen.

Der er således intet mystisk i at D.T.I. målte en overordentlig fin nyttevirkningen på mine ovne. Over 85% (87,3, for at være helt præcis) af træets brændværdi blev omsat til varme i rummet, og ca. 10% blev omsat til den nødvendige opdrift i skorstenen,- altså sammenlagt så tæt på 100% som det nok er muligt og så endda ved almindeligt daglig brug !!!

Alt dette betyder kort sagt,-
at en stenovn som er godt tilpasset huset og dets beboere typisk kun kræver 1 optænding pr. dag med en mængde brænde som vil være under halvdelen af hvad en alm. brændeovn ville kræve i samme hus. Bålet vil typisk være brændt ud efter 1 - 2 timer, og derefter vil ovnen afgive en jævn behagelig varme resten af døgnet. Da den luft som passerer ovnen kun opvarmes ganske lidt,- men i meget lang tid,- vil varmen have særdeles gode betingelser for at fordele sig rundt i hele huset.

Indholdsfortegnelse


Finske Stenovne:

Det finske sprog indeholder ikke et ord for "løbesod" ! Det burde i sig selv sige noget om finnernes respekt for det træ de har så meget af.
Finnen Heeikii Hyytiainen introducerede alligevel i slutningen af 80erne en forbedret udgave af den traditionelle finske ovntype, og de stenovne der siden er bygget i DK er for de flestes vedkommende baseret på hans arbejde.
Heikii´s målsætning var en forbedring af levetiden på ovnene, samt en så effektiv forbrænding som overhovedet muligt. Den opnåede levetid må vi sandsynligvis vente mere end 50år på at få noget at vide om, men effektiviteten har Tampere university of teknologi i Helsinki målt til godt 85%, hvilket er extremt godt set i forhold til hvad vi danskere har opnået med avanceret kedelteknik med elektronisk styring, blæsere og pumper,- (ca.75%).

De finske forhold har selvfølgelig præget ovnene, sådan at vi i Danmark har kunnet foretage ændringer som har gjort disse ovne mere anvendelige i Danmark. Det drejer sig bl.a. om varmt vand, som finnerne tilsyneladende er ligeglade med (de går i koldt bad og sauna), samt selve opbygningen som har måttet tilpasses danske stenmål. Ligeledes er finnerne selvfølgelig tilbøjelige til at anvende finske jernlåger (som også kan benyttes i DK), mens vi herhjemme også har mulighed for at anvende danskproduceret støbejern (Morsø) til låger, rist, spjæld, og renselemme.
I de fleste ovne jeg har bygget har jeg anvendt en kombination af de bedste jerndele fra Finland og Danmark,- dels af hensyn til funktionen, men også i høj grad for at opnå et smukt design.

En finsk stenovn kan varieres meget i facon og udseende, men selvfølgelig er der visse principper som må overholdes, hvis man skal kalde den Finsk.

Nogle steder har jeg fundet det nødvendigt,- eller ønskeligt,- at bryde nogle af disse principper for at opnå andre fordele som Heeikii har valgt at se bort fra. Det har resulteret i eksperimenter udfra grundprincipperne om effektiv forbrænding som igen har resulteret i nye stenovnstyper vi med rette kan kalde Danske.

Indholdsfortegnelse


Danske stenovne:

Ligesom der i Finland er mere end en stenovnstype, har Heikii´s introduktion af sin stenovn i DK sat skub i kreativiteten herhjemme, sådan at vi med sikkerhed kan forvente et bredere udbud af forskellige ovntyper over en årrække som vil være specielt tilpasset danske forhold.

Jeg har selv i de år jeg har bygget Heeikii´s version stødt på ønsker og problemer, som krævede store afvigelser fra den finske opskrift hvis de skulle opfyldes/løses.
De største problemer jeg stødte på var dels at mange skorstene havde for lille indvendig dimension (lysning) til at en finsk ovn ville kunne fungere tilfredsstillende, dels at en finsk stenovn for mange mennesker er forholdsvis investeringstung (dyr), selvom den med brændselsbesparelsen tjener sig temmeligt hurtigt ind.

Efter 2 års arbejde er det lykkedes mig at løse begge problemer i samme ovn, som jeg har valgt at kalde "Folkeovnen", da en pris på ca.1/3del af prisen på en finsk ovn gør at alle kan være med.
Denne ovn overflødiggør ikke på nogen måde den finske ovn med alle dens kvaliteter, men den er et langt bedre alternativ hvor en finsk ovn ikke er mulig, end en jernovn i samme prisklasse.
De væsentligste kvaliteter fra den finske ovn er bevaret. Det drejer sig om extrem god nyttevirkning,- enkel betjening,- og jævn god varmeafgivelse døgnet igennem, dog med 2 indfyringer pr. dgn. istedet for kun 1.
Bagemuligheden er begrænset, og varmtvandsproduktion er ikke umiddelbart muligt i denne ovn.
Allerede ved de første afprøvninger viste "Folkeovnen" sig dog at have en lille fordel i.f.t. sin finske storebror,- den er langt bedre istand til varme et koldt hus hurtigt op, hvilket også gør den særdeles anvendelig i fritidshuse.

Jeg er midlertidigt stoppet med at opføre flere ovne af denne type, da jeg ikke er helt tilfreds med udseendet. Jeg håber snarest at kunne presentere en Folkeovn som udvendig fremstår nogenlunde som de kønne svenske kakkelovne. Herudover arbejder jeg med idéer til en ovntype som afleverer en højere del af varmeydelsen til et vandbåret system.
(Tilføjelse i 2006:)
Det er efterhånden mange år siden, at ovenstående blev skrevet, og det er vist også længe siden jeg selv har kigget på det sidst.
Jeg har valgt at lade det stå som det gør, da "Folkeovnen" for få år siden, sammen med andre tanker, dannede baggrund for den ovntype, som vi idag kalder "Gymse". Gymse har de af  Folkeovnens kvaliteter, som handler om nødvendig skorstenslysning og hurtigere opvarmning. Derudover har den adskillige andre kvaliteter, som hverken Folkeovnen eller en Finsk masseovn har. Den eneste kvalitet fra Folkeovnen vi ikke har kunnet føre igennem, er prisen. Vi sparer godt nok lidt penge på nogle af de dyre materialer, men sætter det til igen, da det tager længere tid at bygge en Gymse. Klik på linket "sidste nye ovn" i index på forsiden, hvis du vil vide mere om Gymse.
 

Indholdsfortegnelse


Stenkomfurer:

I stenkomfuret er det lykkedes at kombinere de bedste kvaliteter fra "stueovnene" med muligheden for at lave mad.
De komfurer jeg bygger har ikke meget tilfælles med de gamle jernkomfurer.
Man fyrer direkte i bageovnen (som også er muret op), og har derfor et godt stort og voldsomt bål. Mens dette står på kan man stege, koge, brase, o.s.v. på komfurpladen ovenpå. Denne er af moderne tilsnit, som giver mulighed for enten at benytte alm. grej beregnet til elkogeplader, eller nedsænke gryden i kogehullerne. "Ringene",- (runde støbejernsplader),- som på undersiden er forsynet med varmeledene ribber,- er dog så effektive at det ikke gør nogen væsentlig forskel om man gør det ene eller det andet udover at man ved at benytte pladerne undgår sorte gryder.
Bageovnen benyttes på samme måde som ved "stueovnene".
For langt de fleste (mig selv incl.) er en el-kedel og et enkelt gasblus rigeligt til supplement,- f.eks. hvis man skal koge kartofler til en langtidssteg.

Komfuret afgiver selvfølgelig også rumvarme, og p.g.a. toppladen vil varmeydelsen ligge noget over stueovnenes. Af samme grund skal et komfur, hvis det er eneste varmekilde, fyres 2 gange/dgn., hvilket ofte passer fint med et hyggebål til morgenkaffen, og et madlavningsbål om aftenen. Morgenbollerne kan varmes i ovnen inden man tænder op.

En af vores nyeste kreationer har separat indfyring til kogepladen foruden en stor bageovn, som dels holder grundvarmen fra ildstedet og dels kan fyres direkte når man ønsker hurtigt gang i ovnen.
Derudover kan man trinløst vælge imellem rumvarme og varmtvandsproduktion og ligeså trinløst imellem varme på kogepladen og opvarmning af stenmassen.
Vægten af denne kombination er lige så stor som ved de helt store ovne, så her kan man fint nøjes med en fyring pr. døgn og dække hele behovet for rumvarme, varmt brugsvand og også gulvvarme i et mindre areal, som f.eks. i badeværelset eller en radiator i et fjernere liggende rum.

For mig selv har det at skifte til et moderne brændekomfur været en særdeles positiv oplevelse. Det er blevet hyggeligt og spændende at klare et af vores mest basale livsbehov,- god mad. Ingen af os går særligt meget op i madlavning, og måske netop derfor har det været særdeles kærkomment med et skift fra "noget der bare skulle overstås hurtigst muligt" (hvilket reklamerne for alle tidsbesparende køkkenmaskiner jo også banker ind i hovedet på os), til en helt ny udfordring, som måske nok alt i alt tager lidt længere tid, men en tid som er gået på en særdeles rar og positiv måde. Besværlige gode råd om udnyttelse af eftervarmen,- fylde ovnen op, eller benytte en mindre o.s.v. er pludselig tindrende uaktuelle. Den varme vi ikke udnytter til madlavning er ligesågodt anvendt til husopvarmning, og til samme pris som husets øvrige brændefyrede installationer.

Nu vi er ved det,- prisen på 1kwt. varme fra en effektiv træforbrænding er ca.1/10 (en tiendedel) af prisen på el-varme ? Selvfølgelig uanset om den anvendes til opvarmning af hus,- vand, eller mad.
For travle mennesker er et stenkomfur måske ikke lige sagen som eneste mulighed, men det er jo en personlig prioritering hvad man vil bruge sit liv til. El-varme kræver ingen tid at bruge,- men det tager tid at tjene pengene (som der skal betales skat af) for at betale for denne "luksus".

Indholdsfortegnelse


Tilpasningsmuligheder:

Noget af det jeg som ovnsætter sætter stor pris på, er netop min mulighed for at kunne tilpasse disse stenovne netop det sted,- og hos de mennesker,- hvor den skal fungere og nydes i lang tid fremover.

Ovnen skal selvfølgelig tilpasses husets varmebehov, men den skal også indgå i husets og det øvrige inventars stil. Her har kunden et meget stort ord at skulle have sagt.
Det kan være svært at se hvilke muligheder man evt. har i eget hus for såvel placering som tilpasning, men her kan man trække på min erfaring fra de mere end 500 ovne jeg har bygget, samt de ovne og idéer jeg herudover har stiftet bekendtskab med.

En stenovn kan være firkantet med skarpe hjørner og fremstå stramt og strengt,- den kan være rund og blød at se på,- den kan tilpasses et gammelt hus gamle skæve vægge med uens stenstørrelser og fugetykkelser,- den kan være 6-kantet og stå skråt udfra væggen,- ja den kan stort set have alle tænkelige faconer, men bl.a. størrelse, overflade, og placering i.f.t. vægge påvirker selvfølgelig virkemåden, og jeg ser det derfor som en af mine fornemste opgaver, at få de individuelle ønsker til at gå op i en højere enhed med en optimal funktion. Her har jeg gavn af min viden om forbrænding, varmetransmission og materialer.

Indholdsfortegnelse


Varmt vand:

Som tidligere nævnt, har finnerne ikke samme behov for varmt badevand som vi. Jeg har derfor selv måttet udvikle et system som kunne overflødiggøre en el-vandvarmer, hvis der f.eks. er tale om at udskifte oliefyret med stenovn.
Dette system påvirker ikke forbrændingen i ovnen, da varmen tages fra stenmassen og ikke direkte fra ilden. Af samme grund er der ikke risiko for kogning, da temperaturen det sted jeg placerer varmeveksleren ikke overstiger 100oC. Ydelsen fra denne varmeveksler er lille sammenlignet med ydelsen fra en alm. brændeovnsgris, men til gengæld er den konstant hele døgnet, således at den samlede varmtvandsproduktion godt kan dække en alm. families behov.
Enkelte har ydermere koblet badeværelsesgulvet til, og det har lige kunnet gå, men så er der som hovedregel heller ikke mere at hente.
Lader man dette system arbejde sammen med en solfanger, vil man have varmt vand året rundt til en yderst beskeden pris, og så har man nok det mest enkle, gennemskuelige og komfortable varmesystem man kan tænke sig, med en overordentlig stor forsyningssikkerhed og en ekstremt lav driftsudgift.
NYT: Nu er vi i stand til at producere langt mere varmt vand fra en ovn/komfur, end tidligere. Derudover kan "Gymse" leveres med indbygget rustfri varmtvandsbeholder på 75ltr. så megen rørføring, pumpe m.v. kan spares f.eks. i sommerhuset.

Indholdsfortegnelse


Om mig selv:

Jeg lærte at bygge finske stenovne i foråret 89 af finnen Heeiki Hyytiainen og Canadieren Doug Wood. Forud havde jeg beskæftiget mig professionelt med træforbrænding igennem en længere årrække, dels som energirådgiver på Energikontoret i Himmerland, dels som forfatter til en lang række artikler om emnet til forskellige fagblade, som foredragsholder, og endelig igennem mit arbejde med at udvikle effektive træfyr til såvel brænde som flis. Dette arbejde havde som hovedoverskrift; miljø og økonomi.
Disse Finske stenovne slog mig helt ud. Her opdagede jeg, at avancerede styringer, pumper, akkumoleringstanke, røgsugere og kulørte lamper og knapper kunne udkonkurreres af et stykke smukt murerhåndværk ! Jeg kunne slet ikke holde mig fra det.
Efter at have bygget de første par ovne opdagede jeg, at disse ovne ikke alene havde energi og økonomi tallene i orden, men at de også formåede at gøre lige netop dét ved folk, som jeg havde forsøgt at gøre igennem mit professionelle græsrodsarbejde,- nemlig at ændre folks holdning til miljøproblemerne, og ikke mindst løsningerne af dem.

Dét at leve med en stenovn er på én gang utroligt miljørigtigt og utroligt rart! Og så er det noget man aktivt gør hver dag hele vinteren. Måske derfor melder der sig den tanke om foråret hos de mennesker som har stenovn: Hvad kan jeg ellers gøre som giver samme slags oplevelse ? - og så begynder mange at hjemmekompostere og lignende,- holdningen er ændret, og det er vel egentlig vigtigere end om effektiviteten er 85 eller 90% ?

Derfor lever jeg idag udelukkende af at bygge stenovne. Siden 89 har jeg bygget mere end 500 ovne og komfurer og undervist et stort antal mennesker i at gøre det samme.
Da jeg har svært ved at konstatere et problem, uden at prøve på at løse det, har jeg udviklet et system som giver mulighed for også at få det varme vand fra stenovnen i vinterhalvåret, samt helt nye stenovnstyper som f.eks "Gymse" og komfurerne som du kan læse mere om andetsteds i denne folder.

Jeg håber at disse oplysninger har givet dig lyst til at vide mere om hvorvidt eller hvordan en stenovn kan indpasses i dit hjem. Skulle det være tilfældet er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf: 23 23 93 39 eller mail: lars@stenovne.dk

Priser:

Konsulentbesøg i.f.m. planlægning: 500,- + 2,50/km.

Finsk masseovn / Stor Stenovn:  Efter fast tilbud,-
   normalt fra 60.000,- - ???

Stenkomfurer:  Efter fast tilbud,-
   normalt fra 50.000 - ??.000,-

"Gymse": Sidste skud på stammen: 50.000,- + evt. varmebænk + evt. varmeveksler eller indbygget 75ltr. v.v.b. i rustfrit stål + evt. komfurdel

Alle priser incl.moms, men excl. 1 m2 sand (koster ikke meget mere end transporten).

Se også Pris på Kreativitet

Undervisning:

Vil du hyre mig som lærer til holdundervisning i ovnbygning (teori + praktik) m. 6-8 deltagere:  7 dage  25.000,-

Anden undervisning, foredrag o.lign. efter nærmere aftale.

7 dages Work-Shop på Drejø: 6.000,- pr. deltager + kost og logi.
Indkvartering i 2 sengsværelser, eller i telt i enestående natur.

Link tilbage til fotos

Indholdsfortegnelse for denne side

Index