Tilbage til forsiden

Blog om love og regler m.m.
Myndighederne har vist længe betragtet "Masseovne"/Stenovne, som en slags legetøj, som kun  halmhusbyggere og økofantaster interesserede sig for.
Sådan er det heldigvis ikke længere.
Misforstå mig ikke ! Der er ikke noget galt med halmhuse eller økofantaster, men langt hovedparten af dem der får sat ovn op, er ganske almindelige mennesker i ganske almindelige huse - nye som gamle.

Ordet "masseovn" findes flere og flere steder i bygningsreglementet og miljølovgivningen og det er godt.
For denne teknologi fortjener bestemt at blive taget alvorligt, ligesåvel halmhuse og økologi, men det ene er ikke nødvendigvis afhængig af det andet.

Love og regler er jo noget som ændrer sig hen ad vejen.
Lige nu går det ret stærkt, godt hjulpet på vej af, at vi selvfølgelig blander os når - og helst inden - beslutninger bliver truffet.
På denne "ovnblog" vil jeg forsøge at holde dig opdateret med det sidste nye.
Når jeg kalder det en "Blog", er det fordi det sidst nye står øverst.
Vil du have det hele med, så skal det altså læses nedefra og op - "blok for blok".
Kommentarer / indlæg er selvfølgelig meget velkomne og kan blot sendes til min email.
Ønskes det offentliggjort, vil det blive bragt her i rette sammenhæng.
Med venlig hilsen
Lars
----------------------------------------------------------- 

5/4 2014

Og så døde den langt om længe - brændeafgiften.

Efter lang tids svær "sygdom", hvorunder mange febervildelses agtige fantasier flød igennem folketinget i en lind strøm, blev denne tovlige idé nu endelig fejet af bordet (og forhåbentlig ikke bare ind under gulvtæppet).
Alene navnet "Forsyningssikkerhedsafgift", som altså skulle betales af bl.a. dem der selv sørger for forsyningssikkerheden, vakte berettiget harme hos mange.
Det var dog erkendelsen af det enorme bureokrati det ville medføre, som i sidste ende fik politikerne til at ombestemme sig.

I går kunne man på ing.dk læse om nogle højst mærkværdige økonomiske modeller regeringen bruger for at forudsige de mulige konsekvenser af deres lovgivning.
Bl.a. skulle det være "dårligt nyt for miljøet" at fjerne denne afgift og øge skatterne i stedet, da det forventes, at flere vil beholde de fossile brændsler, istedet for at skifte til biomasse.
Hvordan i alverden de er nået frem til den konklussion, er mig en gåde.
En amerikansk kollega kom med den bemærkning, at "det skal man vist være akademiker uden erhverserfaring for at forstå". Man skulle tro at han havde studeret hvem vores folketingsmedlemmer er ;-)

Men mon ikke snarere det vil forholde sig omvendt ude i virkeligheden ?
Nu får skatteskrue jo et nyk istedet, så der er endnu mere grund til at spare, og effektiv brændefyring er nu stadig en begrænsning af de løbende husholdningsudgifter som kan mærkes.
Havde man vedtaget afgiften på kommercielt brænde, så var der givetvis blevet fyret mere uautoriseret brændsel af, hvilket nok i nogle tilfælde ikke ville gavne miljøet, tværtimod.

Forklaringen på den kringlede tankegang skal måske findes i skatteministeriet:
Citat fra ing.dk " Skatteministeriet vurderer, at jo lavere afgiften på eksempelvis biomasse er i forhold til fossile brændsler, desto mere vil energiforsyningen omstille til at bruge biomasse frem for vindkraft og andre vedvarende energikilder."
Såsom solceller kan man vel så spørge ?
Næppe mange vil i dag investere i solceller så klodset og uforudsigeligt som regeringen har håndteret den sag.
Det ser faktisk ud til, at en del kommuner vil komme til at pille deres allerede opsatte anlæg ned igen !

Meningen var vel ellers, at vi skulle væk fra fossile brændsler ?
Det kommer vi næppe med en politik, som ikke kan se det stærkt uheldige i at spille de andre muligheder ud imod hinanden og skabe turbulens på markedet.

Så er man mere konsekvent i Spanien.
En ny afgift på solcellestrøm betyder, at tilbagebetalingstiden på anlægget er ca. 50% længere end anlæggets forventede levetid.
Så er der jo ikke så meget at betænke sig på.

Sidste år var ikke noget godt år for ovnbyggerfaget i Danmark.
2 af mine kolleger drejede nøglen, og selv overlevede jeg kun ved at jeg også arbejder i udlandet.
Nu er der igen nok at lave. Det ser faktisk ud til, at en del bare ventede med beslutningen om ovn/ikke ovn, til der kom lidt mere ro på "borgen".

Jeg sidder lige og tænker på, at noget af det første jeg skrev på dette site, som er næsten lige så gammelt som internettet var:
Fri mig for tilskud og afgifter !
Der er ingen grund til at give tilskud til noget som der allerede er fin økonomi i.
Der er ingen grund til at straffe folk som som opfører sig fornuftigt (og nu endda følger regeringens opfordringer).

Er der reel grund til et tilskud, så er det oftest fordi fordelen for statskassen er større, end for pengepungen i baglommen hos den der skal træffe beslutningen, hvilket igen oftest skyldes tidligere uheldige politiske beslutninger, som man helst ikke vil lave om på.

Hvorfor er der ikke afgift på bureokrati ???

Nok for nu. Jeg skal hjem til Drejø og sørge for forsyningssikkerheden af brænde til et par af småøerne til den kommende vinter.
Var afgiften blevet vedtaget ville jeg blive her i Catalonien, og adskillige ældre medøboere ville have været nødt til at ringe efter oliebilen.
En ting er at udføre frivillig samfundstjeneste uden at have gjort noget forkert. Noget andet er at skulle få en "bøde" for det.
Der sætter jeg sgu grænsen.7/10 2013

Sidste nyt om brændeafgiften - de konservative melder sig ud af forliget

Læs her.

3/10 2013

Er brænde Co2-neutral ?

Flere og flere med fine titler drager mere og mere tvivl om dette.
Sidst i en for mig at høre ret tåbelig radioudsendelse på DR forleden.
Jeg begyndte næsten at overveje om jeg skulle have mine skolepenge tilbage, samt penge for de børnebøger jeg har undervist mine rollinger efter om fotosyntese m.v. men her kom endelig en ret kort, grundig, og klar forklaring på tingenes sammenhæng i en kronik på Ingeniøren.
Hvis du er i tvivl om hvad du skal tro, så læs den her.

27/9 2013

Brændeafgift - eller forsyningssikkerhedsafgift som det jo hedder sig......

Kommer den eller kommer den ikke ?
Hvem skal betale og hvem skal ikke ?
Hvad kommer brænde så til at koste ?
Hvad er egentlig meningen ???

Tja - det første og det sidste har jeg overordentligt svært ved at svare præcist på, og jeg synes ellers at jeg plejer at følge ret godt med i alt hvad der har med brænde og biobrændsel at gøre.

Forslaget til afgiften, som er en del af en større pakke (hvilke ofte medførerer studehandler, som får ting til at glide igennem som reelt meget få bryder sig om), er allerede vedtaget første gang i folketinget. Nu ligger det så i høring, hvor de høringsberettigede kan brokke sig. Det er der nok en hel del der gør.
Det er ikke ofte jeg har set et forslag som er blevet så udskældt, som netop dette.
I stort set samtlige medier med debatforum, er det ekstremt få der tager forslaget i forsvar, og deres argumenter oser ofte langt væk af enten misundelse, eller af hævnlyst over den nabo der har forpestet nabolaget ved at fyre forkert i årevis.

Der er til gengæld rigtig mange som giver udtryk for, at det er det rene vanvid, at straffe folk som dybest set opfører sig fornuftigt og følger den plan regeringen og EU har, med at begrænse brugen af fossile brændstoffer.
Søg f.eks. på ing.dk under "afgift på plankeværket", eller på isolering-danmark.dk/brændeafgift..
Jo ingen tvivl om at sindede er i kog, og det er måske netop den varmekilde regeringen er ved at undersøge nærmere ???

Derfor er jeg fortsat i tvivl om hvorvidt folketinget til syvende og sidst tør vælge at tromle denne afgift igennem, eller om den ender ligesom fedtafgiften.
Uanset hvad, så kommer de til at stå til hån.

Hvem skal så betale ?
Her er forslaget rimeligt klart.
Hvis du selv har et stykke skov, eller bare træer i haven eller hegnet på marken der skal beskæres, og du ikke sælger for mere end kr. 10.000,- pr år, så skal du ikke betale afgift.
Hvis du kan få et sankekort i statens eller andres skov, hvor prisen ikke er betinget af mængden af brænde, og du selv samler grenene sammen i skovbunden, så skal du heller ikke betale. At afhente 3meter stykker ved fast vej, eller hjælpe skovfolkene med udtynding af ammetræer, det er IKKE sankebrænde og afgiften skal falde.
Hvis du afhenter privat til eget forbrug uden for landets grænser, så skal du heller ikke betale, men det går ikke at gå sammen med naboerne om at afhente et større læs til deling, sådan som vi ellers har praktiseret på nogle af de Sydfynske småøer i nogle år, for at skaffe de ældre øboere en rimelig forsyningssikkerhed og levering til døren. Her skal afgiften også betales.
Sagt på en anden måde; Den der sørger for andres forsyningssikkerhed, og måske oven i købet afregner både skat og moms af dette - han skal betale for denne formastelige foreteelse. Så uanset om du skaber arbejdspladser, eller bare hjælper dine naboer, så er det altså dét du skal holde op med !?!?!?

Vi skal jo huske, at det er ikke en skat ! Det er en afgift = et virkemiddel man sædvanligvis bruger til at adfærdsregulere - Ja, jeg har ikke andre kommentarer end endnu flere !?!?!?!?

Hvad kommer brænde så til at koste ?
Her er der virkelig plads til et omfattene bureokratisk helvede.

Afgiften er foreslået til 27,40kr. pr. Giga joule.
Langt de fleste medier har hurtigt omregnet dette til kr. pr. rummeter, men det holder slet ikke.
Vi har i mange år sloges om, hvad en rummeter egentlig er for en størrelse. Skovrummeter, kasserummeter, stablet rummeter.
Træet kan være vådt, tørt, halvtørt, og der er også stor forskel på energiindholdet i de mange forskellige træsorter, og også indenfor samme træsort, afhængig af hvor den har groet.
Så det er selvfølgelig godt tænkt bag skrivebordet, at afgiften skal falde på energiindholdet, men hvordan f.... har de tænkt sig at det skal kunne kontrolleres ???
Efter min erfaring ved kun de færreste mennesker selv hvad det reelle energiindhold  i deres brændestabel egentlig er.
Det er der en del brændehandlere der benytter sig af, og den der bliver snydt, bliver nu også snydt af staten.

Mest snydt af staten bliver du, hvis du køber brænde i skoven i 3 meter længder, som er den måde skovfolkene faktisk helst vil sælge det.
Du betaler jo ikke afgift af arbejdet, men af energiindholdet. Så uanset hvor meget du selv knokler, så er afgiften den samme.

Du bliver heller ikke belønnet for at lade sol og vind tørre dit brænde, tværtimod, for så stiger energiindholdet jo !!!.

Køber du grydeklart tørt brænde i tårne, så er forskellen reelt ikke så stor, og afstanden til olie og gaspriserne er stadig betragtelige.
Så også selvom man så falder helt i den sorte afgiftsgryde, så er effektiv brændefyring stadig noget der i den grad kan betale sig.
Både økonomisk, sundhedsmæssigt, og miljømæssigt.
Det sidste sås der tvivl om med Co2 regnskabet.
Samlet set taber verden store skovarealer hvert år, bl.a. i Amazonas og Afrika.
I Europa er skovvæksten i plus i.f.t. forbruget, hvilket vil sige at der optages mere Co2 end der afgives.
Dem der argumenterer for, at brændefyring i Dk ikke er Co2 neutral, må altså enten gøre noget ved problemerne i amazonas, eller redegøre for hvordan de vil udvide Randers regnskov med 3 gange Danmarks areal pr. år for at rette op på verdens uballance.

Men der altså plads til kreativt Glistrup-regnskab.
Køb dit brænde sjaskvådt, og afregn afgiften på det tidspunkt, hvor brændværdien er næsten = 0
Folketingets eneste mulige modspil til denne form for afgiftstænkning må være at lægge afgift på at solen skinner, og så er det jo godt at bo i Danmark ;-)
(Stakkels Bornholmere - solskinsøen ! )

Jeg skal lige have fundet mit gamle regneark frem med brændværdi i.f.t. træsort, vækststed og fugtindhold, så skal jeg nok bringe det her, så du har lidt at diskutere med kontrollanten om ;-)

Åh - ja jeg var lige ved at glemme det med
Hvad er egentlig meningen:
Ifgl. Miljøstyrelsen at lette afgiften på procesenergiforbruget på fjernvarme !?!?!?!?
Procesenergiforbrug, er den energi (oftest el) som bruges til forarbejdning, indfødning af brændsel, pumpekraft til at få varmen ud til forbrugerne o.s.v. som dem der selv sørger for deres forsyningssikkerhed ikke har brug for. De har heller ikke det varmetab i distributionsledet (fjernvarmerør), som er med til at sænke den totale virkningsgrad på fjernvarme så langt ned, at vismænd i dag er ved at dømme fjernvarme incl. kraft/varme ude af fremtidsbilledet.
Så nej - det spørgsmål levner også kun et "svar" i mit hoved, nemlig endnu flere !?!?!?!?!?!?!?!?!?!?.
Det er ganske enkelt tåbeligt.
Gennemsnitsvirkningsgraden på nyere danske brændeovne er i dag på over 70%.
De bedste masseovne har passeret 90%, og kan vi finde udveje for at undgå andre tåbelige regler kan vi passere 120% ved at køre kondenserende drift.
Fjernvarme vil altid have et betragteligt varmetab på vejen fra produktion til forbrugeren, og energiforbrug til håndtering vi andre klarer med håndkraft, og kun når vi har brug for det.

Og så er der jo lige forskellen på kvaliteten af den varme vi får ud af det, og som alle med en god ovn ved hvad handler om ;-)
For dem der ikke ved det - prøv at bage et brød på radiatoren.


28/2 2013

Og hvad kom der så ud af den historie .....

Tja - hmm
Har Mijøstyrelsen lært noget af Freddy Kæselevs historie, så er det meget svært at se, i deres forslag til den nye bekendtgørelse.

Kommunerne får øget deres formelle kompetence, men der stilles fortsat ikke krav til deres faglige kompetence.
De kan efter forslaget stille krav til, at der skal foretages målinger for ejerens regning, men skal de respekteres ? Hvem skal betale hvis målingerne viser at alt er i orden ? Der er fortsat ingen ankemulighed ? Hvorfor blev de målinger Freddy selv foranledigede foretaget slet ikke taget i betragtning i landsretten ???

Spørgsmålene er mange og svarene meget få.
Som denne sag står lige nu, så kan jeg ikke med samvittigheden i behold råde nogen til andet, end at lade være med at investere i nogen som helst form for grøn teknologi, hvis man bor indenfor et kollektivt forsynet område (eller et område som kunne tænkes kollektivt forsynet indefor en overskuelig fremtid.)
Jeg lever af at bygge højeffektive ovne, langt bedre end noget fjernvarmeværk kan præstere, men miljøstyrelsens politik på området prioriterer i langt højere grad kommunernes selvbestemmelse for at sikre økonomien i lokale fjernvarmeværker uanset brændsel (f.eks. affald fra Tyskland), virkningsgrad og økonomi for den enkelte.
Medierne incl. ingeniøren.dk bakker gevaldigt op om, at affald er vedvarende energi uanset omfanget af ugentlige overskridelser af grænseværdierne for udledning, og godt tørt brænde er noget svineri som folk dør af, og det behøver man ikke måle på.
Det er ganske enkelt grotesk, og ikke dansk know how værdigt.

27/9
Sidste nyt om Historien om en skorsten.
Langt om længe er den i medierne. Læs mere her.

8/7 2012
Historien om en skorsten vil ingen ende tage
Læs forhistorien her hvis du ikke kender den.

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom d.5/7 2012.
Tiltalte idømmes bøde kr. 5.000 / subsidiært 6 dages fængsel, skal betale sagens omkostninger (skønsmæssigt en lille million), samt dagbøder indtil han har forhøjet sin skorsten til 16 meter, hvilket han muligvis slet ikke kan få lov til at fredningsstyrelsen, hvilket selvsamme kommune afgør. Dermed er det fjernvarme og fallit, eller frys.
(Fjernvarmen i Nykøbing er ikke kommunal, men kommunalbestyrelsesmedlemmer er også bestyrelsesmedlemmer i fjernvarmen).

Vi er mange der er dybt rystet. Deriblandt gadens øvrige beboere.
Manden blev reelt dømt uden bevis.

Han burde have anket påbuddet om at forhøje skorstenen kan man indvende.
Jamen til hvem ? Statsamtet. Det gjorde han, men de afviste sagen, og hvad gør man så ?

Anklagen "Væsentlig forurening" begrænsede sig i retsforløbet til "de partikler der daler ned på gadeplan til gene for de forbipaserende".
Det var nu ikke de forbipasserende der havde klaget, men derimod en genbo som klagede over alt og alting, og som i mellemtiden er afgået ved døden.
Der er altså ingen klagere !!!
"Har der været flere klager siden klageren afgik ved døden ?" blev kommunens vidne spurgt i retten.
"Æhh bæhh..... der har været flere henvendelser.....øhhh"
Ja, også jeg har "henvendt mig" men det er bestemt ikke det samme som en klage.

Chefanklageren Sune Plough Sørensen virkede ikke spor stresset, da han efter forrige retsmøde til mig gav udtryk for, at anklagemyndigheden har slet ikke nogen sag.
Alligevel var han sygemeldt p.g.a. stress ved den afsluttende procedure og en anden anklager sat ind i stedet. Tankevækkende.

Det spørgsmål der melder sig for mig nu er:
Hvad handler denne sag egentlig om ?
Væsentlig forurening ? Min faglighed siger ubetinget NEJ.
Kommunernes ubetingede formelle kompetance (= magt) til at påtvinge dig fjernvarme, selvom du gør det både mere effektivt og billigere selv ?
Eller noget helt tredje udenfor min fantasis rækkevidde ?

Det handler jo netop ikke kun om Guldborgsund kommune i denne sag. Landsrettens dom får betydning for alle kommuner.
At en mere eller mindre privat emailkorrespodance imellem mig og den nu pensionerede miljøtilsynsførende i Odense kommune pludselig er en del af sagens akter i Nykøbing, siger noget om, at andre kommuner allerede har vist tydelig interesse.

De har nu helt frit spil, for hvem vil efter denne dom investere så meget som 1 kr. i et fornuftigt anlæg, når kommunen kan påtvinge dig deres vare, hvad enten det gælder varme, vand, kloak, strøm eller andet. Hvis nu nogen klager over at dit solcelleanlæg reflekterer solen, så kan du måske blive pålagt at lægge det om på nordsiden af taget !

Miljøstyrelsen kommer med nye retningslinjer til brændeovnsbekendtgørelsen pr. 1/1 2013
Kommunerne skal have bedre værktøjer end OMBN (Old Man Big Nose).
Dette kan jeg kun se som en erkendelse af, at sager som denne, som er afgjort på et aldeles subjektivt grundlag, ikke er acceptable.
Der er brugt objektive målemetoder som bevisførelse i denne sag. Det sørgede den sagsøgte selv for, men de indgik ikke i begrundelsen for Landsrettens dom, selvom det var bilag A1 i byretten.

Nu skal der objektive målinger på banen. På høje tid må jeg vel tilføje. Vi skriver 2012 og har været på månen for over 40 år siden.
Miljøstyrelsen har fulgt denne sag længe og det er svært utænkeligt, at den ikke har været medvirkende til at reglerne nu bliver ændret.
Derfor er denne sag principiel (har betydning for mange andre end dem den direkte vedrører). Normalt er det omvendt, at nye regler giver anledning til principielle sager, for at få fastlagt en presedens. Men når en sag giver anledning til nye regler kan man vel ikke af den grund kalde den mindre principiel eller hvad ???
Forskellen er stor for den dømte, da det er afgørende for, hvem der skal betale sagens omkostninger og om den kan føres videre til Højesteret.

Min gamle nabo, som hedder Hans Gammeltoft Hansen, kalder sagen for "meget speget", men han er jo på pension og jeg er ikke uvildig, da jeg bestemt ikke kan anbefale nogen at få bygget ovn i et fjernvarmeområde, selvom jeg ofte har konstateret at det kan være dybt fornuftigt.
Så hvad vi mener tæller nok ikke.

Er du en modig journalist eller politiker, som har lyst til at bore i denne sag, hører jeg meget gerne fra dig.
Mange dygtige folk fra flere relevante fagområder indenfor energi, miljø, jura m.v. vil stå dig bi.

Dette handler for mig at se om vi er 6mill. hjerner der i dette land skal gøre hvad vi kan for at løse vores energi og miljøproblemer, eller det skal pålægges 90 kommunale miljøtilsynsmænd.

M.v.h.
Lars tlf. 23 23 93 39

P.s. Jeg ville gerne linke til domsudskriften her, men ved endnu ikke om jeg har lov til det.
Ukendskab til loven er jo som bekendt ingen undskyldning, men i mange tilfælde skal du betale for at få dette kendskab.
Synd for de fattige !

P.s. p.s. Her er anden nylig sag om kasketforvirring indenfor fjernvarmeområdet.
 
 

22/3 2012
Brændeovnsbekendtgørelsen som trådte i kraft i 2007 skal nu fornyes.
Hovedårsagen er, at den automatisk udløber 1/1 2012, hvis der ikke er genvedtaget forinden.
Derfor indbød Miljøstyrelsen alle fagligt berørte parter, til en "brainstorm" i deres lokaler på Christianshavn d.19/3.
Ca 40 skorstensfejermestre, brændeovnsfabrikanter, ovnsættere, miljøtilsynsfolk fra enkelte kommuner, forskere fra Teknoligisk og fra flere interesseorganisationerne mødte frem og gav deres besyv med.

Mødet varede kun 2 timer, men da det var ekstremt godt organiseret af Charlotte Von Hessberg MST, blev alligevel meget udbytterigt.
Styrelsen endte med en kæmpe stak "lapper" i forskellige farver, med udsagn om hvad der er af godt og mindre godt ved den nuværende ordning, og hvad man evt. kunne ønske sig bedre.
Det arbejder styrelsen nu videre på, men nogle af de ændringer der blev snakket om er allerede rimeligt sikre.
Det vender jeg tilbage til længer nede.

Få dage forud for dette møde, afholdt Teknologisk Institut, sammen med Force og INNO-MT, en faglig temadag om brændefyring.
Meningen med dette møde var at få afklaret hvor vi er henne rent teknologisk, og hvilke muligheder vi ser for at komme videre.
Også dette møde var særdeles vel tilrettelagt, men talelysten var stor, så tiden skred lidt.
Som Carsten Mathiesen fra MST udtrykte det; "Jeg er blevet stillet i opdrag at holde et oplæg på minus 20 minutter".

Nogle af hovedoverskrifterne fra dette møde er:
- At den målte partikeludledning fra brændeovne er faldet med 50% de sidste 10 år !
- At der er blevet sat rigtig mange stålskorstene op, som ikke lever op til funktionskravet (for lave og/eller fejlanbragt).
- At skorstensfejermestrenes forbrug af sodposer (på trods af dette) er blevet halveret !

Der blev naturligvis også snakket en del om Det (såkaldte) økologiske råd og en RUC studerendes mediestunt, som en stor del af medierne, efter hensigten, har fået så galt i halsen, at det hedder sig, at 1000 mennesker dratter døde om hvert år p.g.a. brændeovne.

Det var rent tilfældigt, at disse 2 møder lå så tæt, men det forarbejde der blev lagt på Teknologisk, var givet medvirkende til at gøre mødet i Miljøstyrelsen meget konkret og effektivt, da de fleste af os allerede havde fået "snakket af" og dermed vidste, at det ville være spild af tid at prøve at overbevise forskerne og Miljøstyrelsen om den manglende lødighed af dette mediestunt. Det var de udmærket klar over, og lige så trætte af som vi andre.

Medierne har dog svært ved at vende på en tallerken.
På ing.dk kunne man i går læse, at Miljøstyrelsen barsler med tyske krav til brændeovne
Man kan derved få det indtryk, at MST trækker skrappe krav ned over hovederne på de slemme fabrikanter.
I realiteten var det fabrikanterne selv som, på mødet i MST, stillede forslag om, at vi sprang den mindre stramning i reglerne over, som MST reelt "barslede med" og hoppede direkte til de skrappere tyske krav. Bl.a. med den begrundelse at; "Vi kan jo sagtens leve op til det !".
På baggrund af den hetz der har kørt længe imod brændefyring, så er der stor forskel på hvilket indtryk læseren efterlades med, om man udtrykker det på den ene eller den anden måde.
Ingeniøren havde ikke resourcer til selv at være til stede. Det tjener måske til deres undskyldning.
Dog havde de dagen før ovennævnte artikel blev bragt, modtaget den kronik de havde bedt mig om at skrive fra møderne, hvoraf det klart fremgår hvordan det var forløbet. Denne kronik har de valgt ikke at bringe, men kalder mine oplysninger værdifulde ?!?. Du kan læse min kronik her. Hvor du også kan læse om andre forventede ændringer i bekendgørelsen.

Jeg opdaterer når der kommer nyt fra MST.
 

5/12 2011
Hold da op, der er ikke sket meget indenfor lovgivningen i 1½år :-)
Nu ser dog ud til, at der kommer til at ske en del indenfor begrebet biomasse, og det kan jo godt blive interessant for os med ovne.
Ifgl. regeringens energiforlig skal olie og gasfyr udfases helt i løbet af få år.
I første omgang bliver det forbudt at installere disse i nybyggeri, og først fra 2020 er det helt slut med at skifte det gamle fyr ud.
Mere spændende er planerne om at udfase kraftværkernes brug af kul til fordel for biomasse.
For tiden importerer kraftværkerne træpiller fra bl.a. Canada og det bliver diskuteret heftigt om det reelt er fornuftigt.
Skovforeningen melder ud, at de kan fordoble deres nuværende produktion af brændselstræ, ved at plante tættere i opvækstperioden og tynde hurtigere ud. Det vil gavne skovens Co2 optag i mulden og frigive brændsel. At de ikke har gjort det for længe siden skyldes nok, at det kan købes billigere i udlandet, ligesom alt andet :-(

For os ovnfolk er det selvfølgelig vigtigt at gøre opmærksom på, at vi rent faktisk opnår den højeste energieffektivitet og med den mindst mulige forarbejdning og transport.
Det er af miljømæssige årsager vigtigt at fastholde denne mulighed.

For dem som endnu ingen ovn har, er det nok værd at overveje nu, da de øvrige muligheder indsnævrer sig.
Hvis energiforliget går i hus, er olie eller gasfyr reelt ikke værd at investere i.
Jordvarme er væsentlig dyrere både i drift og anskaffelse og det er jo ikke alle der har jordtilliggender så det overhovedet kan lade sig gøre. Andre varmepumpe typer (luft til vand) er der ikke meget grin ved i så kolde vintre som vi lige har haft.

For os der bygger ovnene går vi sikkert en travl tid i møde, da en fremtidssikret varme til en fornuftig installationspris og en særdeles fin driftsøkonomi vil være attraktiv i en verden med dalene økonomiske muligheder.

12/6 2010
Efter flere års hetz imod brændeovne, anført af Det såkaldte Økologiske Råd, som (heldigvis helt uden held) har krævet afgifter, fodret med argumenter af DMU, er sidstnævnte nu tilsyneladende på en gevaldig retræte.
"Partikler er nok ikke så farlige alligevel" og "Brændeovnenes andel nok kun halvt så stor som vi havde regnet med" !

Sidste nye rapport fra DMU om dette emne, skyder stort set målingerne i Gundsømagle i sænk som utroværdige.
Læs selv her (side 23):

I torsdags bragte Ingeniøren så en artikel af Peter Wåhlin, som er seniorrådgiver i afdeling for Atmosfærisk Miljø på DMU.
Denne sætter stort set alle DMU´s rapporter incl. den nyeste i et noget klarere lys end hidtil !

Her et par klip fra den udmærkede artikel:
DMU’s forskning har vist, at der findes mange forskellige slags 'ultrafine partikler', og at det er højst usandsynligt, at det samlede antal målt med en partikeltæller kan bruges som et mål for deres farlighed.
-------------
Det er imidlertid ikke nok at kende PM2,5. Det er også vigtigt at kende det kemiske indhold af PM2,5 (og PM10), og det er derfor nødvendigt at sætte ind med flere målinger af dette.
---------------------
På eftermiddage i sommerhalvåret med klar luft og høj blå himmel måles undertiden ekstremt høje koncentrationer af ultrafine partikler. Forklaringen er, at sollyset aktiverer omdannelsen af forskellige gasarter til sekundære partikler. I en snavset atmosfære sker omdannelsen på overfladen af eksisterende partikler, hvilket ikke ændrer på antallet af partikler.
Enormt antal 'partikler' i ren atmosfære
Hvis atmosfæren er meget ren, er der ikke tilstrækkelig med partikeloverflade til rådighed, og der dannes derfor et enormt antal nye meget små partikler med et indhold af letopløselige kemiske forbindelser som ammoniumsulfat og ammoniumnitrat. Der er næppe nogen sundhedsrisiko forbundet hermed, da massen af disse salte i denne sammenhæng er helt forsvindende.
--------------------
Begrebet 'ultrafine partikler' er opstået i sammenhæng med, at en nem og billig målemetode for partikler er blevet tilgængelig. Kort fortalt går metoden ud på at tælle partikler i stedet for at veje dem. Der findes håndbårne partikeltællere, som kan håndteres af enhver blot ved at trykke på en on/off-knap.

- og endelig den afsluttende kommentar:
Der mangler imidlertid fortsat en masse viden for at få afklaret alle detaljerne bag de komplekse processer, som giver anledning til de skadelige sundhedseffekter af partikelforureningen.

Kort sagt, man ved ikke ret meget = tæt på ingenting !!!
Nu har vi ellers meget længe hørt om så og så mange for tidlige dødsfald pr. år og så og så mange milliarder kroner i hospitalsomkostninger, om det så var trafikken eller brændeovne der var skurken.
Der er blevet udarbejdet standarder og lovgivning på baggrund af estimater (=gætterier) på baggrund af det, som man nu langt om længe erkender at vide alt for lidt om.
Læs hele artiklen her

I mellemtiden er hjemmemarkedet gået mere eller mindre i stå (godt hjulpet på vej af krisen og tilskud til varmepumper).
Eksporten for brændeovnsfabrikanterne går det heller ikke for godt med, på trods af, at f.eks. Frankrig oplever en stigning i salget af brændeovne og en ret voldsom stigning (41%) i salget af masseovne.
Selv oplever jeg en stærk stigning i interessen fra udlandet. Lige nu arbejder jeg med projekter i England, Norge, Frankrig, Canada og Tyrkiet.
I Danmark - prffeef , selvom jeg da helst ville blive hjemme :-(
Nåh jo - vi kører jo vores work-shop i ovnbygning i uge 26 på Drejø, men også den hviler dog hovedsageligt på udenlandsk interesse !

Og alligevel er det altså vigtigt hvad vi gør her i DK.
USA opfatter os i Europa som førende indenfor brændefyring.
Læs her hvad EPA (den Amerakanske Miljøstyrelse) skriver om os på deres egen hjemmeside.
Går man iøvrigt lidt i dybden på deres hjemmeside, er det tydeligt, at deres måde at måle forurening på, er håbløst forældet (man vejer det der sætter sig i et filter - partikler uanset størrelse incl. vand m.v.  DMU´s forskning er meget væsentlig og det er på godt jysk træls, at det skal sættes over styr af regnskabsmæssige årsager.

Skal vi gøre noget for at bevare denne førerposition, så skal forskerne have lov til at forske indtil de når et reelt resultat !
Som det er idag, virker det direkte pinligt, at det endelige resultat kan blive en tilbagetrækning af en masse delresultater, hvor man har set sig nødsaget til at blæse katastofescenarier op, for at opnå penge til den videre forskning.
Det er ikke bare pinligt for forskerne, men også for de journalister der har kogt suppe på disse midlertidige pseudonyheder og ikke mindst de politikere der har reageret med lovindgreb af alskens slags, og i den grad i utide. Åbne partikelfiltre til dieselbiler som et grelt eksempel..
 

1/5 2010
Trods vulkaner på Island og Obamas besøg i Ashewille lykkedes det mig at deltage i MHAs årlige møde i Wildacres.
.....og komme hjem igen ;-)

Det var intet mindre end storslået, som vi jo forventer derovre fra.
120 ovnsættere var samlet i en lille uge, for at udveksle erfaringer, hygge sig, drikke øl, hædre hinanden for særlige indsatser,
og selvfølgelig lige bygge 10 ovne, fyre dem op og rive dem ned igen, så alt er ryddet og klart til næste år !

Det ville være rart her at kunne sætte en link på til lidt af de ca. 10 timers film jeg tog derovre, men jeg er ikke færdig med at redigere
ned til 10-20min, så det må vente. Her må du så nøjes med nogle af de ord, som fortæller hvad filmen nok ikke kommer til at indeholde.
Så er filmen klar: Wildacres part 1.  og Wildacres part 2.

De gamle drenge var repræsenteret i rigt mål. Bedst kendt herhjemme er nok Heiiki Hyytiaiinen og Albie Barden - forfatterne til bogen "Heart of the home".
Yngre kræfter viste dog mere interesante projekter. Max fra Californien stod f.eks. for opbygning af en teknisk set "Gymse", men i en langt mere kompliceret version.
Der blev bygget ovntyper fra mange verdensdele og jeg var faktisk glad for at kunne nøjes med at bidrage med et foredrag om "Simpel efficient Stoves",
for derved kunne jeg "sive rundt" resten af tiden og se hvad de andre havde at byde på.
Selvom der var ovne fra stort set alle verdensdele,var det ret tydeligt, at lille Danmark sagtens kan være med..
Det var utroligt hyggeligt og i et utroligt storslået landskab (Smokie mountains North Carolina)
Mit foredrag vakte betydelig jubel, og et digt som jeg havde skrevet for at forklare noget af det vanskeligste, blev gudhjælpemig solgt på auktion for 90$ :-)
Selv synes jeg, at jeg var meget uforberedt til at tale i et kæmpe auditorium for 120 mennesker, men Janteloven gælder ikke derovre.

At jeg kom med det sidste fly inden den Islandske vulkan lukkede luftrummet og var så heldig, at der var åbnet igen da jeg skulle hjem igen, var næsten helt utroligt.
Vi må have kørt nogle test på de vulkaner og se, om de overhovedet kan godkendes efter en eller anden standard ;-)

1/5-2010
Er der noget så godt, som en ydre fjende, til at bringe "arvefjender" sammen ?
Under den heftige debat om Det såkaldte Økologiske Råds manipulationer, var jeg i tæt kontakt med
Peter Jessen Hansen (formand for DAPO (brændeovnsfabrikanterne og direktør for Morsø).
Vi "støbte kugler" til hinanden, som han fremførte i medierne, mens jeg tog mig af det skriftlige (som ses nedenfor).
Det var rigtig hyggeligt og opbyggeligt og vi kunne enes om mange ting, selvom vi "går hver sin vej efter det samme mål"..

Efterfølgende blev jeg kontaktet af Karen fra Fornyet Energi, som gjorde mig opmærksom på et tilskudsordning
til etablering af "Green Labs", som hun synes vi ovnsættere skulle stå sammen om på landsplan i DK.
Nu er vi jo faktisk allerede igang med at etablere et sådant her på Drejø, men det er klart, at et godt tilskud vil speede processen gevaldigt op,
og give mulighed for langt bedre faciliteter, så vi kan bevare vores førerposition på verdensplan
(Det skriver jeg lidt mere om senere).
"Green Labs" projektet, som der er afsat 700mill.kr. til er meget ambitiøst, og for at være med, kan der næppe være tvivl om,
at ovnsætterbranchen i DK skal stå sammen, hvilket vist aldrig rigtig er sket før.

En hurtig rundringning til de "tungeste drenge" gav positivt resultat, så nu mødes vi for vist første gang i 20 år
til en debat om, hvordan vi forestiller os et "Green Lab" kan se ud og hvad det skal indeholde.
Idéoplægget skal være afleveret d. 10/5 så vi har travlt, men at vi mødes under positive omstændigheder for at se fremad
og for at skabe værkstedsfaciliteter og samle al vores know how, for at bevare den position vi allerede har på verdensplan,
det er virkelig en nyhed af dimentioner, som kun kan være til gavn for alle vores kunder :-)))

20/3-2010
Så lykkedes det endelig at trænge igennem mediehørmen med en "ikke-nyhed"
http://ing.dk/artikel/107433-saadan-manipulerer-det-oekologiske-raad-debatten-om-braendeovne

7/3-2010
Så lukker Det Økologiske Råd røg ud i medierne igen.
Træfyring sviner efter deres mening helt kollosalt og er den største bidragyder til al forurening i dette lyserøde land.
Jeg har kigget deres kilder lidt efter.

Danish Emission Inventories
for Stationary Combustion Plants
NERI Technical Report no. 744 2009
http://www2.dmu.dk/Pub/FR744.pdf

Rapporten angiver tal for den samlede emission af en lang række stoffer i Danmark.
F.eks. NMVOC (Kræftfremkaldene stoffer)

Stationære anlæg står for 25% af den samlede udledning.
Ud af disse står private anlæg for 79%
og udaf disse igen står træfyrede anlæg for 93%
(Dette fremgår af side 39 i rapporten.)
Træfyrede anlæg står altså for18,3% af den samlede udledning - ikke 90% som påstået af DØR.
Men man skal altså selv regne efter for at komme frem til dette tal.

Alle de øvrige udledninger er opgjort på samme måde, og DØR begår samme "regnefejl" (undlader at regne)

Rapporten fortæller dog langt mere, som man vel med rette burde forvente ville interessere Det Økologiske Råd.
F.eks.

Forbruget af træ i Danmark er siden 1990 steget til godt det firedobbelte.
Co emissionen er dog i samme tidsrum kun steget med godt 1/5del !
Hvis der ingenting var sket med teknologien (ovnene), så skulle vi altså have forventet en 20 gange højere stigning af Co og PAH, da disse ting følges rimelig godt ad.
Da der givetvis stadig står mange gamle ovne og kedler rundt omkring, må vi konkludere, at forbedringerne er endog meget store, når de nyere har kunnet betyde så stor en forskel.

Den øgede forbrug af træ har resulteret i en tilsvarende nedgang i olieforbruget.
Hvad det har betydet for udledningen af de stoffer der er forbundet med privat oliefyring, kan man desværre ikke direkte læse i rapporten. For Co2 vedkommende må det dog være nemt at regne ud.

Vi er altså blevet langt bedre til at udnytte en indenlandsk Co2 neutral resource.

At træfyring står for en større og større andel af partikkeludledning fra private anlæg, er jo ikke så underligt når træfyring erstatter oliefyring, som stort set ingen partikler gav. Når man regner i procenter må man huske hvad det er for en størrelse man tager procenten af.

I rapporten er det fremhævet (med god grund)

A literature review (Nielsen et al., 2003) and a Nordic Project (Sternhufvud et al., 2007)
has demonstrated that the emission factor uncertainty for residential combustion
of wood in stoves and boilers is extremely high.

Det må man jo nok sige, for hvor mange steder måler man reelt på individuelle fyringsanlæg ?

Andre af DØRs talmanipulationer af samme slags:

"Hver tredje nabo føler sig generet af naboens brænderøg"

Som sædvanlig "dokumenterer" de med en henvisning til en DMU-rapport.
Den har du her : http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2008/12/braendefyring.htm

Man må medgive DØR, at også DMUmedarbejderen bruger denne overskrift, hvilket er pinligt i.f.t. indholdet.

Det viser sig ved nærlæsning:

- At kun 43 % af de adspurgte gad svare (endda efter 2 rykkere). Resten må derfor formodes ikke at have nogen problemer.
- 44% af svarene kom fra folk uden egen brændeovn, af dem følte 33% sig generet
- af dem der havde brændeovn selv (56%), var det kun 6% der følte sig generet.

Altså knab 18%  af dem der svarede følte sig generet.

Regner vi dem der ikke svarede med som værende ikke-generet, er vi nede på 8% !

Derudover fremgår det af rapporten, at man havde valgt at spørge i Herlev og Værløse, da det er tæt bebyggede områder med mange brændeovne. Rapporten er derfor ikke representativ for Danmark som sådan, hvilket også fremgår i teksten.

En rimelig konklussion må derfor være, at det er de få som ødelægger det for de mange.

Til "de få" hører desværre også DØR, som lukker mere røg ud i medierne, end samtlige brændeovne i Danmark.
Denne form for røg er heller ikke sund for klimaet. Se her hvordan mange mennesker farer i hovedet af hinanden over et problem ikke ret mange af dem ved ret meget om:
http://ing.dk/artikel/107005-ekspert-brandskat-paa-braendeovne-stopper-ikke-partikelsvineri
 
 

12/1 2010
ISVINTER  bbrrr ;-)
Endelig fik vi så en "ordentlig" vinter, med masser af sne, skøjterne fremme (ikke mig) og bekymringer over hvor slemt det mon bliver når man nu bor på en lille ø og er afhængig af en færge.
Men hvor er det egentlig hyggeligt og dejligt at mærke, at ovnene fungerer som de skal, også i ekstreme vejrforhold.
Og den tilbagevendende forbløffelse over, at vi i vores gamle utætte hus egentlig ikke bruger ret meget mere brænde i sådan en vinter, end vi plejer i en alm. grå trist våd vinter !!!
Her er en lille film om færgens strabadser med isen: http://www.youtube.com/watch?v=a6Y3dsmmlKk&hd=1

Og det er rigtig dejligt at høre spontant fra gamle kunder som også bare nyder det.
En af dem havde lånt et infrarødt kamera (den slags der fotograferer varme istedet for lys) og havde taget et par billeder af sin ovn.
Et af dem så du sikkert på forsiden inden du nåede hertil.
Hvornår i varmeforløbet han har taget det ved jeg ikke, men jeg vil udfra temperaturene gætte på, at det må have kort efter ovnen er gået ud, da varmen ikke rigtig har fordelt sig endnu.
Han har lovet at tage en serie med nogle timers interval, og når jeg får dem bliver de selvfølgelig bragt her.

Snestorm og "perma"frost er ikke rigtig ovnbyggervejr, så tiden bliver brugt til noget andet.
Planlægning af forårets og sommerens aktiviteter er selvfølgelig i fuld gang.
Vi skal naturligvis have bygget nogle ovne, det er jo det primære, men også sommerens work-shops skal planlægges.
Foreløbig har jeg 12 forhåndstilmeldte til vores internationale work-shop på Drejø i uge 26, og jeg har endda endnu ikke annonceret den, så det er jo dejligt.
I Sydfrankrig er der optræk til en work-shop i foråret, som jeg skal lede sammen med vores trainee fra sidste år. Det glæder jeg mig selvfølgelig til, ligesom jeg glæder mig til den Amerikanske ovnsættersammenslutnings årsmøde i Smokie Mountain i april, hvor jeg igen i år er inviteret til at "komme med mine uforbeholdne meninger" ;-)

Når man nu alligevel er gået i hi, er det herligt at have tid til at pleje kontakterne.
I øjeblikket har jeg jævnlig kontakt med folk i USA, Frankrig, Belgien, Israel, England, Rusland, Letland, Ungarn, foruden selvfølgelig de nordiske lande.
Ind imellem lykkes det at knytte nogle kontakter imellem de forskellige mennesker jeg mailer med, når jeg kan se, at de kan drage nytte af hinandens ideer. Det er herligt og jeg bilder mig ind, at det bringer denne teknologi meget hurtigere fremad verden over, end hvis vi hver især sad og trykkede os med patenter og angst for at nogen skulle gøre det bedre end os selv.
Fra mange steder bliver der efterlyst faciliteter til afprøvning af mere eller mindre skøre idéer, og det er jo lige præcis det vi arbejder på at bygge op her.

Kursusbygningen er indtaget af en slørugle.
Ja vi bruger den jo ikke meget selv på denne årstid og sløruglen er en utrolig flot fugl. og har haft trange kår i Danmark i en del år.
Den sviner godt nok en del, men jeg må igang med at bygge en kasse til den (det skal nærmest være et helt lejlighedskompleks før sådan en er tilfreds) for så siger dem der har forstand på den slags, at vi kan være rimeligt sikre på unger i løbet af sommeren, og det kunne da være lidt sjovt.

Der er andre der brænder noget af.
Peter Madsen, ham med den hjemmebyggede ubåd, er i fuld gang med en rumraket, som skal bringe ham ud i space en gang i juni i år.
D.7/2  prøvekører de raketten (uden at slippe den løs) på Refshaleøen, og det må jeg simpelthen bare se.
Næsten 1 tons raketbrændstof fyrer de af på relativt  få sekunder - sikkert mere end jeg kan holde varmen ved i flere år, men i disse sparetider hvor alt går den modsatte vej, må jeg bare være lidt med i det jeg vil betegne som sandsynligvis dette årtusinds største drengerøvsprojekt (senere får vi næppe råd til den slags).
At bygge sin egen raket for at komme ud i rummet og tilbage igen. Uden andet formål, end bare at gøre det :-)))
Jeg har næsten lovet at agere støtteskib med min gamle solide stålbåd øst for Bornholm når han tager turen for alvor.
Det ville være en sand fryd at være ham der samler ham op og ser hans fjæs lige efter turen :-D
De er et større crew om projektet, og de går særdeles seriøst til værks.
Se mere om det her:
Og vil du være med på Refshaleøen så se her.
 
 

23/11 2009
Tilskud og atter tilskud
Skrotningspræmien for at skille sig af med sin gamle Salamanderkedel var en succes.
Pengene blev hurtigt brugt (pudsigt succeskriterie ?!?) og tusinder af gamle fastbrændselskedler blev skrottet indenfor ret kort tid.

Nu vil vores måske kommende miljøConniisær gerne af med de gamle oliefyr, men istedet for at gentage en succes, vælger hun at gentage en fiasko.
Nemlig renoveringspuljen, som angiveligt skulle afhjælpe krisetiderne for byggebranchen, men som reelt mere betød en masse turbulens.

Nyheden om op til 25% tilskud til at installere nyt oliefyr, varmepumpe, fastbrændselsfyr, solvarme blev frigivet straks efter det var vedtaget.
Hvad man præcis vil kunne få tilskud til, hvor meget, under hvilke vilkår, og ikke mindst hvornår, står til gengæld fortsat hen i det uvisse.
"Forhåbentlig skulle falde på plads til april næste år" - Jamen du milde himmel, hvad har de dog så tænkt sig at leverandørerne skal foretage sig i mellemtiden ???

Nu er der heldigvis andre kunder, end dem med gamle oliefyr. pørgsmålet er så bare, hvor mange af de leverandører man så gerne vil hjælpe der bliver nødt til at dreje nøglen om i mellemtiden.
"Mellemtiden" er her den tid der går fra man lufter en tanke om tilskud, hvilket bevirker at ingen skal have noget lige nu, og til virkeligheden endelig afgøres for den enkelte. Kan jeg få et tilskud eller ej ?
Kun 10% af de gamle oliefyr er der tilskudsmidler til at udskifte, men også de 90% vil selvfølgelig lige klappe hesten inden de beslutter noget.

Det er trist at miljøConny ikke kan forstå, at man ikke får et bedre miljø af gang på gang at smadre den branche der skal levere teknologien.

Debatten kører heftigt på Ing.dk
 

24/2 2009
Rasmus modsat på verdensplan ?
Mens vi i Danmark pr. 1/6 sidste år indførte et lovkrav om, at alle brændeovne der opstilles skal være nye og afprøvede for partikeludledning, går man den modsatte vej i Canada.
I Montreal er der fremsat et lovforslag, som forbyder installation af nye ovne, mens de gamle fortsat må benyttes.

Både i Danmark og i Canada er det den nye miljøtrend "partikelforureningen" som lægges til grund for lovkravene. At vi reelt ved utroligt lidt om sundhedskonsekvenserne af brænderøgspartikler, (hvilket man kan læse mere om længere nede her), kan måske forklare, hvorfor man bogstavelig talt render hver sin vej i bestræbelserne på at være en miljøbevidst politiker.

De Canadiske ovnsættere er selvfølgelig noget bestyrtede over denne beslutning, da de har mere end svært ved at se, at et forbud imod at udskifte en gammel osende ovn med den nyeste og mindst forurenene teknologi skulle kunne give en reduktion i partikeludledningen.

Herhjemme må vi ovnsættere bare konstatere, at den rimeligt gode brændeovn som vi erstatter med en masseovn ikke længere kommer til at erstatte naboens dårligere brændeovn, som igen erstatter næste nabos endnu dårligere o.s.v. sådan at en ny ovn resulterer i, at det er den dårligste brændeovn i området eller hos familie/venner der forsvinder, men istedet den der tilfældigvis står dér hvor vi skal bygge en masseovn.
Den reelle effekt af vores egen lovgivning kan derfor, i hvert fald på kortere sigt, være lige så negativ, som den Canadiske.

Du kan se et indslag fra Canadisk TV om forslaget i Montreal her.

23/11 2008
Hov - så smuttededer lige en måned igen.
Indenfor love og regler er der reelt heller ikke sket så meget siden sidst. Snarere for lidt.

Der er stakeholdermøde i Brüssel i slutningen af december og jeg regner med at tage afsted.
Dette selvom "Slow heat release appliances", som de kalder vores ovne, ikke direkte bliver taget med ind i dette arbejde.
Læs Task 1, 2 og 3 her: http://www.ecosolidfuel.org/documents_15.php.

Der skal meget og langvarigt arbejde til at skubbe til så tunge institutioner som EU og CEN.
Gøres det skal det dog, for de har opdaget masseovnene og hvis vi ikke selv forsyner dem med de rette oplysninger,
så spørger de "industrien" ! Og hvem er lige "industrien" her i DK ? Rigtigt, - Brændeovnsfabrikanterne, og de har vel næppe de store intentioner om at tale rosene om masseovne ?

A pro pos: Stort set alle brændeovnsfabrikanterne har nu igen slået sig sammen i DAPO.
Også derfor bør vi også have en stærk sammenslutning af ovnsættere, hvis vi vil gøre os gældene.
Vi har jo SOD (Sammenslutningen af Ovnsættere i Danmark), men vi er meget få og alt for små i Europæisk sammenhæng.
Norbert Senf, som er formand for den Amerikanske ovnsættersamenslutning MHA, spurgte mig, hvorfor vi ikke laver en tilsvarende organisation på Europæisk plan.
Godt spørgsmål, som jeg har lagt videre ud her: MHAE/index01.html

Og så er der jo de steder, hvor man bare godt kunne tænke sig, at de love som allerede gælder, blev håndhævet.
I det nys omdelte katalog fra VVS-Eksperten bliver man tilbudt at spare 25.750,-kr på kun 1 år !!!
Det lyder jo herligt - og hvordan gør man så det ?
Jo - man starter med at købe 2.500ltr. fyringsolie til 13,-kr/ltr. (Dem vil jeg gerne sælge dig ;-)
Så holder man op med dét og sparer derved 32.500,-
For alle de penge man pludselig står med i hånden køber man et kulstokerfyr og kul til 2.250kr./ton
(Nå-ja man skal altså godt nok købe 10tons for at få det til den pris, så husk lige at sætte penge af til en tilbygning).

I samme annonce opfordrer VVS-eksperten til, at man skifter fra træpiller til stokerkul og derved spare 50%.
Dette regnestykke er ikke nøjere specificeret, men det bliver det næppe mere troværdigt af, set i lyset af ovenstående ?
En ting er, at uvederhæftig anoncering er ulovlig, noget andet er, at det BURDE være lige så ulovligt i disse tider,
at opfordre til privat kulfyring fremfor træfyring, som det er at reklamere for tobaksrygning fremfor tyggegummi.
Kedlen er iøvrigt ifgl. annoncen nem at omstille til affaldstræ og alt muligt andet.
Et meget stort magasin, elektronisk styret pausefyring og vandkølet rist sikrer (efter min mening) garanti for periodevis rigtig dårlig forbrænding,
OG SÅ ER DEN GODKENDT EFTER BEDSTE KLASSE MED SKILTET EN303-5 - og hvad er det så værd ???
Det mest troværdige ved annoncen er faktisk et billede af Ole Thestrup, hvis skuespillertalent giver ham mulighed for at ligne en komplet pengefikseret analfabet.
Er du politiker eller kritisk journalist, så gør dog noget ved dette !!!
 

17/10 2008
Så kom der svar fra "Ecosolidfuel" (læs om dette i mit indlæg fra d 28/9)
Et meget positivt svar.
De gendiskuterer nu hvilken rolle masseovne skal spille i dette arbejde, har indsat mig på listen over "stakeholders" og spørger mig samtidig, hvordan jeg ser på sammenhængen imellem den Tyske norm DIN 18891 og så et foreløbigt udkast til en EU-standard for murede kakkelovne (noget á lá de Svenske ovne vi kender) prEN-15544, som netop udelukkende handler om træfyrede ovne..
Hvad de vil bruge netop dette til kan man undre sig over, da netop dette forslag til en standard blev forkastet af medlemslandene for ret lang tid siden. Ærgerligt nok, da der var tale om et godt gennemarbejdet forslag, som mange ovnsættere kunne have haft glæde af at læse.

En interessant oplysning fra formanden for det udvalg jeg sidder i under Dansk Standard fik jeg for nylig i en debat omkring standarden for "rigtige" masseovne.

Jeg spurgte således:
"Kan vi ikke først og fremmest blive enige om, at den virkningsgrad der skal stå på skiltet, skal afspejle den andel af træets brændværdi som kunden får glæde af i huset ?"
og fik dette svar:
"Nej, det kan vi faktisk ikke, hvis denne primært afhænger af installationsforhold, som varierer kraftigt fra land til land. Ofte repræsenterer typeprøvninger jo et optimum, hvilket også er tilfældet med EN15250."

Det handler om hvorvidt man skal måle det (store) varmetab til skorstenen, som vil optræde i lande, hvor man ikke har lov at sætte et spjæld imellem ovn og skorsten.
Det skal man, efter formandens mening, åbenbart ikke. Hverken i lande hvor dette er tilladt, eller der hvor det er forbudt.
En mand i Tyskland kan altså i god tro købe en Dansk masseovn, uden at kunne se på "klistermærket", at hans ovn bestemt ikke kan forventes at have samme virkningsgrad, som den har i Danmark.

Formodentlig p.b.a. denne diskussion, foreslår formanden følgende tilføjet i forordet til en ny standard for Saunaovne (hvor samme forhold gør sig gældende):
"I øvrigt vil jeg foreslå at der i det danske forord indføjes teksten: "De opgivne virkningsgrader i henhold til denne standard er fyringstekniske virkningsgrader, og omfatter derfor ikke stilstandstab. Virkningsgraderne kan kun betragtes som repræsentative såfremt stilstandstab forhindres effektivt fx. vha. et tætsluttende spjæld i røgkanalen."

Hvad der evt. kommer til at stå i de andre landes forord til standarden, kan vi af gode grunde ikke vide noget om, men uanset, så må jeg på dette konkludere, at det tilsynelandene langt fra er nok at sikre sig, at der er et DS/EN skilt, eller Svanemærke for den sags skyld, på den vare man køber. Det hjælper heller ikke stort at læse hvad der står på det.
Man skal simpelthen (imod betaling) have fat i selve standardens tekst og sammenholde den med den lovgivning der gælder på området for ens eget land.
Når man så har tygget sig igennem dét, så er det meget tænkeligt, at man stadig ingenting ved, for når man  f.eks afprøver masseovne efter den gældene standard, er stilstandstabet slet ikke målt !!!

For at forenkle problematikken kan man sammenligne det med at afprøve en bil ned ad bakke og i medvind - som et "optimum".
 

28/9 2008
"Disruptive technology"
Udtrykket "disruptive" blev introduceret af Clayton Christensen i 1995 om en ide, koncept eller teknologi, der ændrer spillereglerne fundamentalt. Bilen var en disruptive technology sammenlignet med hesten og dampskibet var det sammenlignet med sejlskibene.
Jeg sidder og spekulerer på, om vores ovne mon ikke i en eller anden grad falder ind under dette begreb.
Det har i hvert fald vist sig, at være ret vanskeligt, at ændre på tankegangen hos de mennesker som udarbejder regler og standarder for disse ovne.

Standarden for masseovne "Slow heat release appliances fired with solid fuel", som jeg skrev om d.19/2 længere nede på denne side, tromler fortsat derudaf.
I går fik jeg en foreløbig dansk oversættelse til faglig korrektur, af det der skal til for at man kan opnå et CE.mærke på sine ovne efter denne standard (hvilket man skal have efter d.1/1-2009).
Selvom vi er blevet enige i vores udvalg under DS om, at amode TC-295 (Tecnical committe) om at genoptage arbejdet med denne standard, kører "showet" selvfølgelig videre, indtil dette spørgsmål er taget op på TC´s møde i november.
Jeg formoder at det samme stykke papir er oversat til samtlige sprog i EU og naturligvis fortsat med den samme graverende fejl; at man ikke registrerer det meget store varmetab til skorstenen efter ilden er gået ud, hvis man ikke har et rimeligt tætsluttende spjæld.
Den slags er vi jo ikke vant til med alm. brændeovne, da de dels er meget nemmere at lave tætte og dels ikke har noget akkumoleret varme af betydning at tabe af efter de er gået ud.

I august skrev jeg til Energikommisær i Europakommisionen Andris Piebagl om de problemer jeg så med begrebet "fast brændsel", både indenfor lovgivningen og standardiseringsarbejdet. Jeg bad om hjælp til at vende denne tonstunge gamle "sten"/tankemåde.
I hans svar udtrykte han tilfredshed med, at jeg jo allerede sidder i de relevante udvalg under CEN (Den fælleseuropæiske udgave af "Dansk Standard") og kan gøre mine synspunkter gældende dér. Europakommissionen har som sådan ikke direkte indflydelse på CEN´s arbejde, men har nedsat et "Ecodesign Lot 15 preparatory study "  www.ecosolidfuel.org
, som har til fomål, at undersøge de miljømæssige aspekter af fastbrændselsfyrede ovne/kedler. En del af dette arbejde går ud på, at undersøge hvor gode og nyttige de eksisterende teststandarder egentlig er og evt. udarbejde anbefalinger til ændringer og forbedringer. Han opfordrede mig derfor til at deltage i dette arbejde også. En opfordring jeg selvfølgelig ikke ville sidde overhørig.
Ved at gennemlæse referatet fra det hidtil eneste møde der har været afholdt blandt de såkaldte "stakeholders" kunne jeg hurtigt konstatere, at man mange steder i Europa anser masseovne, "kachelofens" (skrevet sådan fordi der er tale om rigtige kakkelovne og ikke de jernrør vi tænker på herhjemme) og murede komfurer, for noget som alligevel kun bliver brugt til hygge en sjælden gang imellem og derfor ikke har den store indflydelse på miljøet alligevel.

Derfor kom jeg til at tænke på udtrykket "Disruptive tecnology".
Det ligner jo noget vi i mange lande udmærket kender til og har en mening om, men alligevel skal spillereglerne ændres, hvis vi skal have det fulde udbytte.
Vanetænkning er nok noget af det vanskeligste at ændre på. Meget vanskeligere, end hvis man står med noget ingen har set før.
Min første opgave i dette forum fremgår allerede af hjemmesideadressen "ecosolidfuel", den næste i at overbevise flertallet om, at selvom mange tunge ovne i mange lande idag mest bliver anvendt som hyggespredere, så er de miljømæssige og teknologiske muligheder med disse ovntyper fuldt ud på højde med, eller bedre end, alle andre teknologier til fyring MED TRÆ.
Træ, som der reelt er så utrolige rigelige uudnyttede mængder af i de fleste medlemslande. Ikke mindst i de tidligere østeuropæiske lande, hvor også energikommisæren kommer fra.
Som mine gode og somme tider lidt for indsigtsfulde makker siger: "Du har en LAAAANNNG sej sag at kæmpe Lars !"

Nyt fra Ungarn:
De rykker bare dernede ! Mindst 6 ovne er blevet bygget siden vi kørte work-shop i juni.
De næste 2 uger kommer 2 af de ungarske kursister herop for at lære mere.
Vi har tilsyneladende skabt 4 nye aktive ovnsættere på et enkelt kursus. Ikke noget dårligt resultat :-)

------------------------

18/9 2008
Mere om partikler.
Begrebet "fast brændsel" som bekendt rummer både brænde og kul og koks, er nu kommet under pres.
Europæiske såvel som Danske standarder for brændeovne og masseovne er udarbejdet under fællesbegrebet "solid fuel".
Jeg har gjort indsigelser imod såvel nye som allerede vedtagne standarder på baggrund af dette og jeg følte mig ærligt talt lidt på glat is og alene, da jeg udmærket er klar over, at skulle jeg få held med det, ville det betyde et brud med meget gamle traditioner indenfor såvel lovgivningen som standardiseringsverdenen i hele EU.

Til et møde for nylig i DS oplevede jeg at mine indsigelse blev taget meget seriøst.
Teknologisk Institut havde indkaldt en ekspert i partikelmåling Anne Gry Hemmersam, som på fortrinlig vis gennemgik de måleteknikker der er til rådighed idag.
Under frokosten spurgte jeg hende, om hun havde samme oplevelse som jeg, at man lovgiver og laver standarder på baggrund af noget man reelt ved meget lidt om. Det havde hun.
Da vores formand Kim Winther fra Teknologisk Institut kort efter var til møde i Frankfurt, kom han hjem med den herlige melding, at der tilsyneladende er folk i mange andre lande med samme holdning.
Der er altså lys forenden af tunnelen og det er ikke nødvendigvis et modkørende tog.

2/9 2008
Ups - der er gået længe siden sidst.
Det betyder ikke at der ingenting er sket, snarere tværtimod.
Ungarnsturen kan du se lidt mere om her

Love og regler - hmmm...
Denne fil på min hjemmeside hedder "partikelforurening" da det oprindeligt var debatten om dette der fik mig til at lave det der blev til denne "blog".
Nu er det vist på høje tid at følge lidt op på dette emne.

Længere nede på denne side kan du læse om, hvor højt bølgerne har gået på det ubestemmelig begreb "partikler".
Netop idag, har Miljøstyrelsen i et nyhedsbrev udsendt en ny rapport, som mig bekendt for første gang løfter sløret en smule for, at partikler ikke bare er partikler.
Rapporten gennemgår en række undersøgelser, hvoraf langt de fleste betegnes som meget usikre i deres konklussion, mens en enkelt stikker ud.
Meget tyder på, at man søger efter femkronen under gadelampen, fordi der er mere lys, selvom man tabte den et helt andet sted.

En undersøgelse af sammenhængen imellem forekomsten af lungekræft hos Kinesiske kvinder og deres 7 timers daglige ophold ved kul eller træfyrede elendige komfurer fra de er 12 år gamle og resten af deres liv, giver et anderledes grundlag at vurdere på, end mus der kortvarigt har været udsat for partikler fra et stålværk.
Læs selv her:
A 1983 survey indicated that the lung cancer rate in Xuan Wei was strongly associated with the
proportion of homes using smoky coal in 1958. No relationship was observed
between lung cancer and the percentage of homes using wood.

A follow-up study compared exposures in two otherwise similar Xuan Wei
communes, one with high lung cancer mortality (152/100,000) where smoky
coal was the major fuel, and another with low lung cancer mortality
(2/100,000) where wood (67%) and smokeless coal (33%) were used. Lung
cancer mortality was strongly associated with indoor burning of smoky coal
and not with wood burning. This association was especially strong in women
who had low smoking and were more highly exposed to cooking fuel
emissions than men (Chapman et al. 1988). Indoor PM10 concentrations
59 measured during cooking were extremely high (24, 22 and 1.8 mg/m3 for
smoky coal, wood and smokeless coal, respectively).
In contrast to other studies of wood smoke particle size distribution, measurements in Xuan Wei
indicated that only 6% of the particles emitted during wood combustion were
smaller than 1?m in size, whereas 51% of the smoky coal particles were submicron.
This study suggests that there was little association between open-fire
wood smoke exposure and lung cancer, despite very high exposures with long
duration (women generally start cooking at age 12). One possible explanation
is the relatively low biological activity of wood smoke particulate combined
with less efficient deposition of the larger particles.

Næppe  mange andre steder har man haft mulighed for at sammenligne 2 grupper af mennesker, som igennem så lang tid har været udsat for et så massivt bombardement af partikler af forskellig art.
Frit oversat:
"Der var ingen, eller kun lille, sammenhæng imellem lungekræft og brugen af madlavning over åben ild fra træfyring (2 ud af 100.000) mens antallet ved kulfyret madlavning var signifikant større (152 ud af 100.000).
Samtidig viste undersøgelsen, at kun  6 % af partiklerne fra træfyring havde en størrelse mindre end 1um, mens 51% af partiklerne fra kulfyring var af denne størrelse eller mindre".
Selvfølgelig kan man statistisk finde en sammenhæng imellem antallet af biler og forpustede trafikanter i København, hvis det er det man vælger at måle på. Talte man antallet af cyklister og undersøgte hvem der reelt bliver forpustet, ville man nok komme til en anden konklussion.

Den meget omtalte undersøgelse i Gundsømagle viser, at man dels kun har målt på fine partikler 2,5 - 10um - ikke de ultrafine partikler som her omtales. Man tog bl.a. en enkelt måling på fyring med petrokoks, som viste en ret lille udledning af de partikler man målte på, så det vakte ikke opsigt. Havde man målt på ultrafine partikler (og derforuden svovl og tungmetaller) havde konklussionen nok set meget anderledes ud, ikke mindst af de mange journalister som siden har udråbt brændeovnes partikelsvineri som årsag til hundredevis af årlige dødsfald i Danmark alene
De kulfyrede kraftværker har partikelfiltre. Javel ja, men hvor tæt er sien og hvilke størrelser måler man på her ?
Det er vel ikke utænkeligt, at i tungt vejr, når røgen fra brændeovnene slår ned i et villakvarter, så hviler der også en tung dyne af de ultrafine partikler fra trafikken og kraftværkerne, som evt. måtte komme langvejs fra.
Oplevelsen af vejrtrækningsbesvær kan derfor udmærket hænge sammen meden  forhøjet måling af brænderøgspartikler, uden reelt at have en sammenhæng.

Groft sagt - man finder hvad man leder efter - i større eller mindre mængder.
Det har været fremført flere gange af Miljøstyrelsen og DTI, at man bør koncentrere sig om de helt små partikler. Undersøgelsen fra Kina udført af en Canadisk kvinde tyder jo meget på, at de har ret.
Måske er det et totalt fejlskud, at brændeovne og masseovne skal dokumentere udledningen af fællesbegrebet "partikler" - et begreb man idag ved ligeså meget om, som julegaver der endnu ikke er pakket ud.
Vi ved lidt om størrelsen, men ikke meget om indholdet og betydningen.
Miljøstyrelsens konklussion er ikke den samme som min, så læs selv. (Husk at klikke på "Læs hele rapporten" og ikke nøjes med det du alligevel ser gengivet i dagspressen).

Du kan læse Miljøstyrelsens rapport her.
 

og undersøgelsen af de kinesiske kvinder her.
 
 

5/7 2008
Så har vi været en tur i Ungarn og fået udbredt vores måde at bygge ovne på til en lidt større del af verden.
Frank, min kone Sanne og jeg kørte de 1.400km. derned, med et lille ophold i Prag.
Mange af kursisterne kom langvejs fra. En enkelt kom såmænd helt fra Japan med det lidt usædvanlige ønske, at jordskælvsikre en stenovne, hvilket vi selvfølgelig gik enthusiastisk ind i.
.
21 kursister i alt, hvoraf kun en lille del kunne engelsk, nogle få tysk, færre dansk og langt de fleste kun Ungarsk.
Der var godtfolk, fagfolk, kunstnere og selvfølgelig nogen der tydeligvis aldrig havde haft en murerske i hånden før.
Byens skole fik en rimelig pæn og særdeles effektiv ovn, bygget ind i væggen imellem de 2 klasseværelser, hvor de tidligere havde siddet og frosset p.g.a. den dyre russiske olie.
Ungarns økonomi ligger et godt stykke fra det vi er vant til her i DK, så det var bestemt ikke for pengenes skyld, at vi tog derned.
Oplevelser var der til gengæld masser af.
Kursuslederen havde stillet en del udflugter og kulturelle begivenheder i udsigt, hvilket vi godt nok ikke så meget til, men de lokale mennesker og deres listige vinkældre kompenserede så rigeligt.

Ungarn er på mange måder en del år bagud i.f.t. Danmark og det var interessant at se hvordan de vælger at prioritere udviklingen.
Biler og motorveje er i høj standard, mens varmesystemer og markredskaber ligner noget fra en meget gammel film.
Enthusiasmen for at lære vores måde at bygge ovne på var stor (og tiltrængt) og det var sjovt at konstatere den forvirring det gav, at vi stædigt holdt fast i lermørtel som det eneste fornuftige til dette arbejde, da total ukritisk brug af cement også er ved at gøre sig gældende i Ungarn.
Vi måtte dog gentage mange gange, at selvom vi kan lære dem nok så meget om at bygge effektive ovne, så ville det gavne langt mere, hvis de tørrede deres brænde inden brug.
De har ligefrem et særligt berømt træ, hvis egenskab er, at det er rimeligt nemt at få ild i straks efter det er fældet - huha.
Jeg troede at danskerne var slemme til at fyre med fugtigt træ, men det her slog dog alt.

En forholdsvis ung gut fra Budapest skilte sig noget ud fra flokken.
Han arbejdede som dykker, men var mest passioneret af at lave alle mulige kunsfærdige ting af sten og det vi så var virkelig flot.
Det er nok svært at leve af kunst i et fattigt land, så han havde tænkt, at det måske kunne hjælpe at "putte" kunsten ind i noget nyttigt som en stenovn.
Han havde været i tvivl om, hvorvidt dette kursus var noget for ham, men bagefter sagde han: "Der er ingen vej tilbage, jeg må bare bygge ovne" og det er jo en oplevelse mange af os ovnsættere kan nikke genkendende til.
Jeg er sikker på, at ham har vi slet ikke set det sidste til. Han bliver en mester, hvis han vil.

"Profferne" blandt kursisterne, bl.a. en fra det store Østrigske kakkelovnsfirma "Rath", var noget skeptiske i begyndelsen.
De tøede dog gevaldigt op efterhånden som kurset skred frem og ved afslutningen udtrykte de stor begejstring, både for hvad de havde lært men også for, at det vi havde forudset af problemer med den noget besynderlige skorsten, viste sig at holde stik. Vi havde selvfølgelig måleudstyr med og i en klasse langt over standarden i Østrig/Ungarn og det viste jo, at det ikke bare var snak og "vi tror nok", men hårde realiteter. En virkningsgrad på over 95% i en spritny sjaskvåd ovn igennem flere timer er svær at komme udenom.

At billederne fra vinkældrene blev lidt slørede, er vist næppe nogen tilfældighed ;-)

4/6 2008
Så kom svaret til de 9 miljøorganisationer fra miljøministeren du kan læse dether
Kort sagt - det fik de ikke meget ud af.

Kort før den 1/6 var der selvfølgelig "brandudsalg" på mange ellers udmærkede brændeovne, som branchen har valgt at skære væk for at begrænse udvalget, nu hvor her enkelt model jo koster dyre afprøvninger.
Da jeg derved kunne hjælpe nogle kunder til en god billig værkstedsovn, fik jeg lejlighed til at læse brugsanvisninger hvor fabrikanterne direkte anbefalede brug af Petrokoks fremfor natfyring.
Det affødte et spørgsmål til miljøstyrelsen, om hvorvidt man agtede at afprøve partikelfiltre med petrokoks.
Jeg har svært ved at forestille mig en filterteknik der kan klare 2,5% svovl i ret lang tid, så det kunne måske give anledning til, at dette stærkt giftige brændsel kunne udfases.
Men nej-
Hej Lars
Nej der er ingen planer om at teste filtrene med petrokoks.
Og der er pt. ingen konkrete planer om et forbud. Luftvejledningen fraråder dog brugen af kul, petcoke og brunkul i anlæg med en indfyret effekt mindre end 5 MW.
mvh Rasmus
Jeg tvivler på hvor mange brugere af anlæg med en indfyret effekt på mindre end 5 MW som læser luftvejledningen ???!!!
Og jeg undrer mig over, hvorfor "et anlæg" som angiveligt anbefales til 2 slags brændsler - træ og petrokemisk affald - kun skal afprøves for det mindst problematiske.
Ærgerligt, at de mange miljøorganisationer har skudt sig selv i foden, når de reelt har en langt bedre sag at kæmpe for, nemlig - Hvorfor skal vi fortsat døje med generne fra gamle amerikanske olierafinaderiers affaldsprodukter når der ligger godt brænde og rådner op i vores egne skove ???

En lidt "morsom" afledning af min kontakt med miljøorganisationerne er, at nogle af deres medlemmer nu begynder at henvende sig for at købe ovne. Endda en som forsker i luftvejslidelser :-))
Det glæder mig selvfølgelig, for jeg har haft kunder med astma og/eller allergi som har meldt tilbage at de har fået det væsentligt bedre.

Vi er i fuld gang med at forberede os til den internationale work-shop i Ungarn om et par uger, så hvis der ikke sker afgørende nyt ligger denne blog nok stille den næste måneds tid.
Vil du gerne have et praj når der er nyt, kan du bare sende mig en email, så sender jeg gerne en "bunkebesked" ud når der er nyt.

19/5 2008
Jeg glemte at skrive om indlægget d. 17/5, som Ing.dk ikke trykte, at jeg også havde sendt det til de relevante politikere, politiske udvalg i folketinget, samt selvfølgelig til de miljøorganisationer jeg havde være i kontakt med.

Det Økologiske Råd, som jeg ikke selv havde henvendt mig til, men som svarede mig på vegne af Greenpeace (iøvrigt på en temmelig uforskammet måde), fandt idag grund til at sende et "modbrev" til de samme politikere.:

"Til Miljøministeren, Klima- og energiministeren, Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg samt Energiudvalg.

Vedlagt fremsendes et kort svar til henvendelse fra ovnsætter Lars Helbro, som angreb vores brev fra 3. maj (også vedlagt) om forslaget til skrotningspræmie for gamle brændeovne.
Venlig hilsen
Christian Ege
Formand for Det Økologiske Råd
Chairman, The Ecological Council
Blegdamsvej 4b, 2200 Copenhagen N
Denmark
Direct phone: +45 33 18 19 33
christian@ecocouncil.dk"

Jeg havde engang stor respekt for Det økologiske råd.
Det var dengang kloge mænd som Klaus Illum og Jørgen Nørgaard var fremtrædende medlemmer.
I dag kan min respekt ligge på et meget lille sted.

Taktisk kan det være tåbeligt, at sende et "modbrev" til en kritik, da det jo i sig selv understreger, at kritikken ikke er ligegyldig.
Når "modbrevet" så ydermere er dårligt formuleret, forkert i sit emne (skrotningspræmieforslaget er fra sidste år og har intet med denne sag at gøre) og ikke beskæftiger sig med mine alvorligste anklager, så fristes jeg til at sige på godt jysk - så deeetttt...........;-)
Du kan læse "modbrevet" her  - læg iøvrigt lige mærke til overskriften.

Savner du at læse det oprindelige brev fra de 9 miljøorganistationer til miljøministeren, så er det her.

17/5 2008
"De hyggelige dræbere" fortsat:
Da Ing.dk ikke mente at kunne finde plads (på en hjemmeside ???!!!) kan du nu læse mit mere seriøse indlæg til denne debat her:

Miljøorganisationer vidste ikke hvad de skrev under på.

9 miljøorganisationer skrev under på et brev til Miljøminister Troels Lund Poulsen, hvor man stiller en række krav til ”et renere og sundere miljø til gavn for os alle” .
Indholdet, en meget lang opremsning af påståede voldsomme miljøproblemer ved brændefyring, gav bl.a. anledning til overskrifter i dagspressen som: ”De hyggelige dræbere”.

For dem der har fulgt lidt med i den forudgående debat, kan der næppe være tvivl om hvem der er  ophavsmænd/kvinder til brevet, nemlig ”Brænderøgsgruppen” under Astma og Allergiforbundets Københavnsafdeling.
Forespurgt, svarede de fleste af underskriverne fra miljøorganisationerne: ”Jamen det har jeg jo ikke meget forstand på”.
Derfor var det en nærliggende tanke, at spørge nogen som vitterlig har forstand på brændefyring og luftvejsgener og som af en eller anden grund ikke var medunderskriver, nemlig Energitjenesten, og Astma og Allergiforbundet.
Førstnævnte var simpelthen meget uenig i indholdet af brevet og Direktøren for sidstnævnte, Thorkil Kjær udtalte: ”Vi ønsker ikke at deltage i et ideologisk korstog” og ”Når vi deltager i sådan noget (en henvendelse til ministeren), ønsker vi et større indhold af seriøsitet”.

Formanden for Det økologiske råd, Christian Ege, mente, som den eneste af de medunderskrivere jeg har været i kontakt med, at han både har forstand på det han skrev under på og, at han ikke har skrevet under på noget, som henviser til den stærkt underlødige hjemmeside ”kemisund.dk”.
Det sidste kan man undre sig meget over, da langt hovedparten af kildehenvisningerne i brevet (og dem er der rigtig mange af) peger direkte til citater fra denne hjemmeside, hvilket der også er gjort opmærksom på i brevet.
Der er i øvrigt hidtil ingen som har villet lægge navn, som ophavsmand/kvinde, til denne hjemmeside, hvor det allerede på forsiden hævdes, at brænde ikke er Co2-neutral !

Citatfusk.
Professor Steffen Loft fra Københavns Universitet er i brevet citeret for udtalelser, som han allerede i april i dagbladet Ingeniøren lægger afstand til fortolkningen af.
Citatet, som er uden anførselstegn, fortsætter med  sætningen: ”Så når ca. 60% af Danmarks samlede udledning af de farlige fine partikler stammer fra træbaseret individuel opvarmning, bør dette få regeringens alarmklokker til at ringe”.
De manglende anførselstegn i brevet og en påfølgende sætninger der starter med ”så”, får det til at se ud som om det er Steffen Loft der udtaler sig sådan.
Citatet handler om, hvorvidt man kan sammenligne sundhedsgener fra trafikkens partikeludledning med brænderøgspartikler og dermed kalde sidstnævnte for ”veldokumenterede”.
Formanden for det Økologiske råd Christian Ege, skriver om dette i en e-mail til mig d.7/5:
” Du anerkender ikke den forskning, som er udført i de senere år af Danmarks Miljøundersøgelser og Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet, og som bl.a. konkluderer:
- at der ikke er noget videnskabeligt holdepunkt for, at partikler fra brændeovne er mindre skadelige end partikler fra dieseludstødning”
Selv mener jeg, at jeg bestemt anerkender, at der ikke er noget videnskabeligt holdepunkt, mens Christian Ege, som medunderskriver, åbenbart mener at det skulle være nok til at kræve lovændringer.

Miljøorganisationerne skriver under på, at det er bedre at fyre med olie end træ, og at træ bør brændes på vore energieffektive kraftvarmeværker.
At miljøorganisationerne nu går ind for fossil energi er for mig noget af en nyhed og det har tydeligvis undgået deres opmærksomhed, at Danske fjernvarmeværkers forening opgiver gennemsnitsvirkningsgraden incl. distributionstab til 60% på landsplan, mens f.eks. masseovne har en virkningsgrad tæt på 90% , hvilket kun vanskeligt kan lade sig gøre, hvis man samtidig udleder uforbrændte gasser som de angiveligt sundhedsskadelige PAH´er.

Jeg vil ikke underkende, at brændeovne og  fastbrændselskedler reelt giver anledning til røggener.
I langt hovedparten af tilfældene ligger årsagen dog i afbrænding af affald, herunder petrokemisk affald som petrokoks/Energikoks/futurex (kært barn mange navne). Indholdet af tungmetaller og svovl gør efter min mening netop dette brændsel til det mest svinske vi ”har” (reelt – ”importerer”).
Det havde klædt miljøorganistationerne langt bedre, at kræve et forbud imod importen af de mindst 40.000 tons, som årligt finder vej til Danmark fra USA´s gamle rafinaderier.

De fleste ovnsættere/masseovnsbyggere er, sammen med brændeovnsfabrikanterne, netop pr. 1/6 i år blevet pålagt stærkt omkostningskrævene målinger for partikeludledning. Dette til trods for, at Miljøstyrelsens egne tal tyder på, at udledningen fra masseovne ligger på under ¼ af de nye krav, og under halvdelen af kravet til et Svanemærke.
At kræve yderligere fordyrende tiltag for samtlige ovne på nuværende tidspunkt og/eller, at kræve alt brænde fyret af på fjernvarmeværkerne, er at ”kræve manden hængt før han er dømt”.

I brevet til ministeren anbefaler man bl.a., at der bliver afsat flere penge til forskning på området.
Dette blev faktisk vedtaget af folketinget allerede sidste år, men med sådanne krav kan man jo på forhånd sikre sig en tilsyneladende "succes" i korstoget.
Jeg har selv en ansøgning liggende klar, ligesom man hos Statens Byggeforskningsinstitut vil gennemføre den nok mest ambitiøse undersøgelse af bl.a. indeklimaet hos brugere af masseovne og brændeovne.
Dette ser vi hen til, så vi kan få nogle langt mere reelle tal på bordet.
Noget der er videnskabelige holdepunkter i.

Man må indrømme, at Ryan Lund fra Foreningen for Miljø og Folkesundhed, har gjort et meget dygtigt stykke fodarbejde, men det bliver det jo ikke mere rigtigt af.

Med venlig hilsen
Ovnsætter
Lars Helbro
Horskærvejen 4 Drejø
5700 Svendborg
Tlf.: 23 23 93 39
Talsmand for Sammenslutningen af ovnsættere i Danmark
Udnævnt af ”Dansk Standard” som national ekspert i det europæiske standardiseringsarbejde på ”masseovne”.
(I øvrigt også gammel miljøforkæmper).
 
 

10/5 2008
Brændeovnsbekendtgørelsen...
Miljøstyrelsen har samlet en række spørgsmål og svar om emnet og lagt dem på deres hjemmeside læs det her.

Tilskud til afskaffelse af gamle gennemforbrændingskedler.
Nu kan du snart få penge for at skaffe dig af med din gamle Salamanderkedel.
Disse kedler (og en lang række andre) var oprindelig bygget til koks - ikke til brænde.
Bruger man dem til brænde, er deres virkningsgrad elendig. Typisk imellem 20 og 40% og det giver ildelugtende røg ud af skorstenen.
Bruger man dem til Petrokoks/Energikoks/Futurex ("kært" barn mange navne, så kommer der også ildelugtende røg ud af skorstenen og hvad værre er - det er stærkt giftigt, da petrokemisk affald indeholder alt det snavs i.f.a. tungmetaller og svovl, som man har rafineret væk fra alle de andre olieprodukter.
Miljøstyrelsen har sendt et skrotningsforslag i høring. Det kan du læse her.

"De hyggelige dræbere"
I sidste week-end kunne man i en del aviser læse ovenstående overskrift, hvilket skulle betyde, at mennesket nu lige pludselig ikke længere kan tåle brænderøg.
Vi har dog ellers levet med det i ca. 1,5mill. år, hvoraf vi i langt størstedelen af tiden har fået den i næsen direkte fra bålet.
Anledningen til bl.a. denne overskrift var, at 9 miljøorganistaioner havde skrevet under på et 8 sider langt brev til miljøministeren, med en lang række krav imod brændefyring.

Jeg sendte nedenstående til organisationerne og ministeren og det medførte noget snak med en del af organisationerne, hvorunder det viste sig, at de dårligt vidste hvad de havde skrevet under på.
På Ing.dk (Dagbladet Ingeniørens hjemmeside) skulle vi på tirsdag kunne læse en mere uddybende og seriøs kommentar fra min side, som jeg altså ikke bringer her endnu, da de har fået eneretten i første omgang.
Her må du altså i første omgang nøjes med min lidt mere humoristiske indfaldsvinkel til "sagen":

Miljøorganisationer vil have os tilbage til abestadiet !
Jeg er i mange år blevet kaldt ”en af dem der vil have os tilbage til jordhulerne” fordi jeg synes det er fornuftigt og særdeles miljørigtigt, at bruge brænde som varmekilde.
Anført af ”Brænderøgsgruppen” under Astma og allergiforbundets Københavnsafdeling har en række af miljøorganisationer nu henvendt sig til Miljøministeren for at få et forbud imod brændefyring.

Et af mange horrible argumenter er, at brænderøg skulle ændre vores arvemasse.
Hvis det er et faktum, så må man sige, at brænderøg har været medvirkende til, at vi mennesker er som vi er i dag, da vi har været udsat for dette i ca. 1,5mill. år.
Får ”Brænderøgsgruppen” magt som de har agt, så må vi altså påregne, at vi om 1,5mill. år fra nu, vil have bevæget os genetisk tilbage til abestadiet. Måske er det derfor miljøorganisationerne er hoppet med på denne hetz, da alle andre dyrearter sikkert vil se det som en forbedring af livsbetingelserne på kloden, at mennesket forsvandt.

Ellers kan det være svært at forstå miljøorganisationernes deltagelse i denne sag.
Vi er i Danmark reelt verdensmestre i effektiv og ren brændefyring og vi bliver af samme grund hentet til udlandet for at undervise i netop dette. Sammenligner vi med olie, gas, fjernvarme – ja stort set alt andet end solvarme og vind/vandkraft, så er individuel effektiv træfyring den mest miljøvenlige måde at holde varmen på. Man skal selvfølgelig huske at medregne, at ligesom mælken ikke kommer fra Brugsen, så kommer fjernvarmen heller ikke fra radiatoren !
At nogen fyrer med petrokoks, mælkekartoner eller våde bleer og på den måde forpester deres omgivelser er ikke brændeovnenes skyld !

I brevet til ministeren bliver der, som dokumentation, kraftigt henvist til en hjemmeside www.kemisund.dk, hvor det allerede på forsiden hævdes, at brændefyring giver øget Co2. Ministeren ved forhåbentlig, at træ der rådner op afgiver nøjagtig den samme mængde Co2.
Også dioxin hævdes at stamme fra brænderøgen, fordi man har målt et (meget meget lille) indhold af dette stærkt giftige stof i brænderøg, men skal træfyring forbydes på det grundlag, så skal alt andet også forbydes, incl. mad, da man desværre kan konstatere dioxin overalt i vores omgivelser. Dioxin er menneskeskabt, det er ikke noget træerne  eller fiskene har opfundet ! Man kan givetvis også måle radioaktive partikler i brænderøg, ligesom man kan i Laplands elge.
Troværdigheden af ”kemisund.dk” er svær at få øje på og måske er det derfor ingen tilsyneladende vil lægge navn til denne hjemmeside.

At initiativtagerne til denne hetz angiveligt har dårlige lunger er beklageligt. Jeg kan kun anbefale dem, at flytte væk fra København, ikke mindst de af dem, som bor i Tårnby, klods op ad lufthavnen og motorvejene.

Ovnsætter
Lars Helbro
Horskærvejen 4 Drejø
5700 Svendborg
Tlf.: 23 23 93 39
Udnævnt af Dansk Standard som national ekspert i det europæiske standardiseringsarbejde på ”masseovne”.
I øvrigt også gammel miljøforkæmper.
 

08/03 2008
Så blev finansloven endelig vedtaget og der bliver skrevet ansøgninger i vildskab til diverse puljer.
Således også her.
Spørgsmålet om betydningen af et tæt spjæld imellem ovn og skorsten skal nu afgøres en gang for alle.
Ifgl. beredskabstyrelsen vil 20-30% af vores hæmaglobiner været optaget af kulilte, hvis vi opholder os i et rum i 1 time hvor der er en koncentration på 0,05% kulilte.
Kulilte er farlig - ingen tvivl om dét, men beredskabsstyrelsen glemmer at skrive hvordan man så har det når 20-30% af hæmaglobinerne er optaget af kulilte.
Det spurgte jeg en god gammel ven om, farmaceut Kai Bylling, som i årevis har kørt effektive rygeafvænningskurser. Han svarede: "Ja så er din kondition nedsat med 20-30%" (Han troede jeg ville holde op med at ryge) - da jeg satte ham ind i sammenhængen sagde han: "20% svarer til hvad en storryger har hele dagen !!!".
O.K. så greb jeg måleudstyret og knaldede spjældet i mens der lå en betragtelig stak gløder tilbage i komfuret og målte.
Ved gulvet lige ud for askelugen var der intet at måle, udover en iltprocent på 21 (helt normalt).
½ meter over komfuret kunne jeg måle 0,02% (selvom kulilte er tungere end luft stiger det alligevel til vejrs, da det er varmere end stueluften). Ved loftet lige over komfuret målte jeg 0,01%. Kultilten fortyndes altså ret hurtigt. Inden der var gået ½ time kunne jeg ikke længere registrere nogen kulilte og gløderne var næsten væk.
Konklussion af denne sparsomme måling er altså, at man ved en åbenlys tåbelig handling højst risikerer en kortvarig "forgiftning" svarende til under det halve af, hvad en storryger udsætter sig selv for hele dagen. Han (mig?!) dør nok næppe af kulilten i cigaren, men snarere af nikotin og tjærestoffer + diverse tilsætningsstoffer, som kun de færreste brændehandlere tilsætter.

For nu at være på den sikre side, så søger vi om andel i tilskudsmidlerne til forskning, udvikling og afprøvning af mere effektive brændefyringsteknologier, som der er afsat 7mill.kr. til de næste 2 år, sådan at vi kan få verificeret ovenstående tvivlsomme målinger af et anerkendt institut (DTI).
I samme projekt vil vi afprøve, om det er muligt at overskride grænseværdien for partikler med masseovne, for hvis ikke, skulle det vel være rimeligt at anmode Miljøstyrelsen om fritagelse for de af vore kolleger som bygger elementovne fra brændeovnsbekendtgørelsen. En ekstraudgift på 50.000,- pr. ovntype vil jo nok bremse udviklingen af bedre ovntyper end de nuværende.
Statens Byggeforsknings Institut (SBI) søger samtidig til et måleprogram til registrering af indeklima, energieffektivitet, emision til omgivelserne, termisk komfort og brugeradfærd, hvor både masseovne og brændeovne indgår. Dette bliver nok den mest dybdeborende kortlægning nogensinde af status for mennesket ældste opfindelse. Vi håber inderligt at den går igennem.
Vi søger deltagere til begge måleprogrammer, både blandt gamle kunder og kolleger, så er du interesseret så send en email .

Ang. DS/EN 15250 (nævnt nedenfor), så arbejder jeg nu på at Danmark sender en anmodning til det udvalg i EU som har hovedansvaret for udarbejdelsen, om at arbejdet genoptages med henblik på væsentlige ændringer. Sker dette ikke indenfor en forholdsvis kort periode (3 mndr.) har vi mulighed for at udarbejde en national standard. Det ser altså ikke så tungt ud, som først antaget. Jeg er iøvrigt selv nu officielt indsat som Danmarks nationale ekspert (Uhmmm-den smagte godt :-)  i den arbejdsgruppe som forhåbentlig skal genoptage arbejdet med standarden.
Det kommer selvfølgelig til at tage noget tid og koste lidt penge til rejser å såån - at være ovnsætter er ikke kun at stable mursten.

19/2 2008
For nylig blev jeg "puttet" ind i et udvalg under Dansk Standard (DS).
Det hedder på godt dansk "S-278" - med undertitlen "Brændeovne og pejseindsatse" (fremover bliver "masseovne" forhåbentlig tilføjet).
Her arbejder man med hvad der skal til, for at en brændeovn kan få DS-skiltet sat på og i dag endnu mere på, at indpasse dette til EU-standarder, så der fremover kommer til at stå DS/EN xxxxxx på skiltet.
Stærkt individuelle ovne som vores, kan i sagens natur aldrig standardiseres og skal det heller ikke.
Målet med dette arbejde er heller ikke, at alle ovne skal være ens, men de skal kunne afprøves under ens vilkår.
Det kan vi selvfølgelig bruge til noget, for på den måde bliver det lettere at sammenligne masseovne med såvel hinanden, som med andre brændefyringsteknologier som kedler og brændeovne.
Derfor er det vigtigt, at vi har en finger med i spillet, når man fastlægger hvordan man måler på en masseovn.

Stor var min forbavselse, da jeg i.f.m. min indtræden i S-278 opdagede en spritny standard for, hvad man kalder "Langsomt opvarmende rumopvarmere fyret med fast brændsel - krav og prøvningsmetode" !
Er det mon masseovne ?
Jo - det er det - også.
Standarden har betegnelsen DS/EN 15250 og kan hentes på www.ds.dk (mod betaling).
Efter at have tygget mig igennem de 63 sider på engelsk, måtte jeg desværre konstatere, at vi kan ikke bruge den til ret meget, sådan som den foreligger.
Prøvningsmetoden passer ganske enkelt ikke til varmeakkumulerende ovne.
Man vil kunne afprøve en ovn med en reel virkningsgrad på 50% og en anden på 80% uden at kunne se forskel på resultatet.
Begge vil komme ud med en høj virkningsgrad og det kan hverken os ovnsættere eller forbrugerne være tjent med.
Det skal tilføjes, at Danmark ikke blandede sig i udarbejdelsen af denne standard og heller ikke stemte hverken for eller imod vedtagelsen af den, da man ikke syntes at have tilstrækkelig viden om emnet.
Ærgerligt, at man ikke spurgte sig for i ovnsætterbranchen mens tid var.
Nu er det en meget tung sag at ændre på (kan tage adskillige år), men forhåbentlig kan jeg have held med, at arbejde for et tillæg tilpasset danske forhold (selvom problemet vil være det samme i hele EU).

Hverken DS eller fælleseuropæiske standarder er lovgivning - sådan set.
Enhver producent har lov til at lave hvad han vil - indenfor det enkelte lands lovgivning selvfølgelig.
Omvendt kan et lands lovgivning ikke forhindre en producent i at sælge et produkt, som er godkendt efter en fælleseuropæisk standard, og det vil naturligvis være overordentligt vanskeligt, at sælge et traffiklyssignal, hvor der er byttet om på rød og grøn, også selvom man godt må.
Standarder har altså deres betydning - på godt og ondt.
Et DS eller EN mærke, er ingen garanti for, at lige det produkt, er dét der passer bedst til dig - medmindre du også er standardiseret :-)
Standarden for masseovne er godt nok det værste jeg har set, men jeg har heller ikke set så meget endnu.

Brændeovnsbekendtgørelsen, som bl.a. indeholder krav om måling for partikelemission, har i princippet intet med standardisering at gøre - og alligevel -
Måden at måle partikler på, skal fornuftigvis være ens i hele EU og man er i skrivene stund ikke blevet enige om endnu hvordan der skal måles.
Reglerne om, at enhver brændeovn der opstilles eller flyttes skal være målt for partikeludledning, som ikke må overskride 10g. partikler pr. kg. indfyret træ, træder i kraft 1/6 i år.
Selvom man så blev enige i morgen (hvilket er meget lidt sandsynligt), så har jeg meget svært ved at forestille mig, hvordan man skulle nå at afprøve så mange forskellige ovne på så kort tid.
Enten går brændeovnsmarkedet altså i stå (næppe sandsynligt) eller også bliver datoen udskudt.
Det bliver spændende.
Vores håndbyggede ovne er iøvrigt holdt udenfor bekendtgørelsen, så vi går ikke i stå - bare rolig :-)
Det betyder ikke, at vi bevidstløst vil sende skyer af partikler ud i omgivelserne. Slet ikke !
Vi vil naturligvis fortsat bevise, at vi duer til noget. Blot på nogle andre vilkår, end de standardiserede.
Nok for idag.

------------------------------------------------------------
jan. 2008

Et høringsudkast til en bekendtgørelse om partikelforurening bliver sandsynligvis underskrevet af ministeren 1/3 og træder i kraft 1/6.
Det betyder bl.a. at alle nye ovne skal afprøves på et anerkendt laboratorie for partikelemission, som ikke må overstige 10gram pr. kg. indfyret træ. En grænseværdi som sandsynligvis er meget nem at overholde for stenovne.
Prisen for en afprøvning bliver ifgl. miljøstyrelsen i omegnen af 55.000,- kr. pr. ovntype.
Undtaget fra denne regel er ikke-seriefremstillede ovne. Det bliver altså ret dyrt for dem der hovedsageligt laver elementovne.
Ærgerligt kan man synes, da der måske netop i disse ovntyper er brug for en kvalitativ udvikling, som på denne måde bliver bremset ret effektivt.
Da man ikke samtidig stiller krav om ovnenes effektivitet bliver dette miljømæssige "blåstempel" til lidt af en farce, da en ovn med den halve effektivitet af en anden, naturligvis vil udlede dobbelt så mange partikler, da der selvsagt skal bruges dobbelt så meget brænde pr. år til det samme varmebehov.

Du kan læse høringsudkastet her og læg mærke til, at hvis du påtænker at købe, sælge, eller bare flytte en god gammel brændeovn, så er det nu, inden d.1/6 2008 du skal gøre det.
En høring giver naturligvis anledning til indsigelser fra mange forskellige mennesker og instanser. Dem kan du læse her.
Læg mærke til, at DAPO (Foreningen af brændeovnsfabrikater) har gjort indsigelse imod, at ikke-seriefremstillede masseovne er undtaget fra kravene. De synes altså, at du skulle betale ca. 3 gange så meget for en håndværkerovn end som nu. (Husk også at læse Miljøstyrelsens svar på DAPO´s indsigelse)

Begrebet masseovne/stenovne er iøvrigt (langt om længe) ved at blive "opdaget" og anerkendt som noget særligt i lovgivningen.
Noget af det mest positive er, at det nødvendige røgspjæld ikke længere skal følge de samme regler som for brændeovne.
Ifgl. en anvisning fra SBI (Statens Byggeforsknings Institut) skal røgspjæld i brændeovne fortsat have et friareal i lukket tilstand på 20 cm2, mens masseovnes røgspjæld blot skal være lidt utæt (uden at denne utæthed er nøjere defineret). Ved pejse anbefales det fortsat at røgspjældet er helt tæt og med en begrundelse som seniorforsker hos SBI Ole Michael Jensen overfor mig anerkender også er gældende for masseovne, nemlig at undgå at tabe varme når der ikke fyres.
Efter i snart 19 år at have kæmpet for denne selvfølgelighed, er det rart at konstatere, at nu kan jeg langt om længe bygge ovne som ikke bare er super effektive, men også lovlige.
Reglerne gælder selvfølgelig også for alle de mange ovne vi har bygget indtil dato.
Læs selv om røgspjæld her fra SBI: http://www.sbi.dk/br08/8/5/1/3

DMU (Danmarks Miljø Undersøgelse) nævner også begrebet masseovne positivt i flere af de rapporter som danner baggrund for Miljøstyrelsens tiltag i.f.m. partikelforurening og det har nok også medvirket til, at de politiske tiltag dog tager lidt positivt hensyn til denne teknologi.
Ifølge oplysninger fra udenlandske eksperter, er udledningen af partikler fra masseovne nede på 1,4 til 2,8g. pr. kg. træ.
Dette er under halvdelen af hvad Svanemærkede ovne skal leve op til og langt under de 10g. pr. kg. træ, som er det officielle krav fra d.1/6 2008. At vi i Danmark kan præstere en virkninggrad på vores Stenovne på 90%, mens de "udenlandske eksperter" sandsynligvis "kun" er nået til 75%, kan udmærket betyde, at partikeludledningen fra vores ovne måske er næsten umålelig.

Efter mange år i denne branche med rigtig mange glade kunder, kommer jeg uvilkårligt til at tænke på en bemærkning af videnskabsfilosoffen Thor Nørretranders:
"Politik er efterstræbende efterrationalisering af det, der allerede er sket."
 Godt nok, nu har de efterrationaliseret - og lad os så komme videre med udvikling og dokumentation, på netop den teknologi som med et stadigt faldende varmebehov, er det bedste bud på ren og effektiv brændefyring.
Der er sat 7 mill.kr. af i 2008 og 2009 til forskning og udvikling af mere effektiv brændefyring.
Vi må håbe på, at det ikke, som vanligt, kun bliver forskningsinstitutionerne og de traditionelle brændeovnsfabrikanter der får glæde af dét.
Vi lægger med stor optimisme billet ind, også selvom svaret på den målsætning Miljøstyrelsen har sat for udviklingspengene allerede blev nået i 1996.

-------------------------------------------------------
dec.2007

Der bliver skrevet og talt mere og mere om partikelforurening fra brændeovne, skærpede krav, filtre o.s.v.

Kort sagt, med mine ovne er du på den sikre side, da jeg har dokumentation (DTI´s prøverapport fra 1996) for, at de krav man stiller efter DS-normen er mere end rigeligt overholdt. Der er altså ingen risiko for, at du oveni prisen på en ovn, kan risikere en ekstraregning til filter eller lignende.
Tal fra Miljøstyrelsen tyder på, at masseovne udleder langt færre partikler, end selv Svanemærkede brændeovne - det vender jeg tilbage til længere nede.

Nogle mennesker, tilsyneladende ret få, føler sig ekstra slemt ramt af brændeovnsrøg og det er selvfølgelig synd.
Pudsigt nok er en del af de mest indædte modstandere af brændeovne bosiddende i København.
Ifgl. DMU er partikelforureningen fra trafikken dér, langt højere, end når man måler over taghøjde hvor skorstenene befinder sig.
Nogle af de mest ihærdige debatskribenter, f.eks. på ing.dk, vil have et totalforbud imod brændefyring - også i Nordjylland, men de vil ikke flytte ud af byen.
Det er jo lige så rimeligt, som hvis en lungesyg storryger, som fortsat ryger, vil have forbud imod at andre ryger.

Partikelforurening handler om røg og ultrafint støv fra dieselbiler og brændeovne og kedler.
Fra brændefyrede ovne/kedler er det hovedsageligt uforbrændte gasser (i fagsproget kaldet PAH (polycykliske aromatiske hydrocarboner), som kan være kræftfremkaldende.
Mængden og farligheden af de øvrige partikler fra brændefyring, ved man endnu meget lidt om. Fra biltrafik ved man til gengæld en hel del, men man kan ikke umiddelbart overføre erfaringerne fra det ene til det andet.

Mange nyere brændeovne og kedler, kan udmærket overholde DS-kravene til PAH (som er ret skrappe), men kun hvis de fyres korrekt, hvilket vil sige, at de får lov at arbejde ved "marchhastighed". Er denne "hastighed" for høj, hvilket vil sige, at ovnen afgiver for meget varme (hvilket langt de fleste gør efter kort tid), skruer man jo uvilkårligt ned for luften for at dæmpe varmeudviklingen. Det svarer stort set til, at man trækker chokeren i bilen, for at dæmpe hastigheden, da spederen "sidder fast" i forhold til, hvor meget brænde man har puttet i ovnen.
Når mange gør det i et tæt bebygget kvarter, så bliver hørmen hurtigt slem en stille aftenstund.

I en stenovn får bålet lov at brænde frit, da det jo ikke giver anledning til for meget varme.
Varmeafgivelsen bestemmes af, hvor længe bålet brænder, og ikke hvor kraftigt det brænder.
Giver en stenovn for meget varme, så vil det typisk være 3 timer efter den er gået ud, og da hjælper det jo ikke noget at "kvæle" bålet.
Derfor er forbrændingen effektiv og ren, også i almindelig daglig brug, og mængden af PAHer der slipper ud, meget lille.

Kigger du i min prøverapport (klik på den på forsiden), kan du i resultaterne se, at mængden af CO (kulilte, som er repræsentiv for PAH) ligger på under halvdelen af det man kræver for at opnå en godkendelse efter DS-normen for brændeovne.

En stenovn kan sagtens give røg fra sig - selvfølgelig - men så handler det oftest om en meget forkert fyring, som f.eks. den såkaldte indianerfyring, hvor man putter alt for meget brænde i ovnen på en gang. Læs evt. artiklen fra "Skortensfejermesteren" ved at følge linket umiddelbart under billedet af prøverapporten på forsiden.

En enkelt træsort har jeg oplevet også kan give røgproblemer, nemlig skovfyr. Skovfyr har et ekstremt højt indhold af harpiks, og selvom jeg nok kunne konstruerer en ovn som ville kunne brænde denne sort problemfrit, så ville den nok ikke være ret god til andre sorter.
 
 
 

Tilbage til forsiden.