Kære kollega

Siden jeg selv startede som Ovnsætter i 1989, har jeg ikke følt noget behov for en forening eller organisation til at varetage mine interesser.
Hvilke interesser jeg har, ved jeg selvfølgelig bedst selv,- og jeg føler mig også i stand til at varetage dem.

Jeg kan dog ikke komme uden om, at der er nogle områder hvor et samarbejde af en eller anden slags kunne være ønskeligt.
Det gælder f.eks. når jeg konstaterer, at de love og regler der gælder for opstilling af mine ovne kun har ganske lidt relation til den måde mine ovne fungerer på.

Jeg må meget ofte søge en dispensation hos den stedlige kommune, fra de regler der gælder på landsplan.
Det er der sådan set ingen problemer i, da jeg endnu ikke har fået et afslag. Alle kan nemt se, at de ricici reglerne tager højde for, ikke forekommer ved mine ovne, men det var nemmere både for mig og de kommunale administrationer, at de landsdækkene regler stemte bedre overens med de ovne som jeg (og du ?) bygger.

Et eksempel:
Den afstand der skal holdes fra en såkaldt "ikke-DS (Dansk Standard)-godkendt ovn" til nærmeste brændbare materiale, er 0,5 meter.
Dette er måske rimeligt nok, hvis den "ikke-DS-godkendte ovn" er en rødglødene olietønde, men det må siges at være i overkanten, når ovnen er en stenovn som kun med stort besvær (og misbrug) kan opnå en overfladetemperatur på mere end 80gr. C.

Et andet eksempel:
Overalt i verden er det helt almindeligt, og lovligt,- med et tæt spjæld imellem en muret ovn og dens skorsten, for at forhindre den varme der akkumoleres i murværket i at forsvinde ud igennem skorstenen når der ikke er ild i ovnen.
Sådan er det bare ikke i Danmark.
Af frygt for kulilteforgiftning, skal et sådant spjæld have et hul på mindst 20cm2, hvilket i praksis betyder, at det ligeså godt kunne undværes (Luftgennemstrømningen bliver godt nok mindre, men til gengæld med en højere afgangstemperatur).
Oldermand i Skorstensfejerlauget, Theodor Kristensen,- fortæller mig, at der ikke findes et eneste eksempel i Danmarkshistorien på kuliltedødsfald i.f.m. brændeovne,- heller ikke fra før dette spjæld blev forbudt.
Når jeg tænker på, hvad vi ellers med fuld lovlighed kan foretage os af livsfarlige handlinger (køre bil f.eks.), forekommer denne regel mig temmelig overflødig, og betyder kun, at meget lovlydige borgere forhindres i at få fuldt udbytte af deres ovn. De tvinges faktisk til at lade være med at spare på energien.

Jeg har det sidste stykke tid "stukket fingre i jorden" mange steder, for at undersøge hvilke muligheder der er, for at få ændret på de eksisterende regler, og jeg har konstateret, at der er muligheder, og de er oven i købet ret gode !

Af hensyn til dig og mig, og alle andre som bygger ovne som af den ene eller den anden grund ikke passer ind i DS-godkendelsessystemet,- og også af hensyn til By og boligministeriet som fastsætter reglerne,- vil det selvfølgelig være godt, at foreslag til nye regler tager højde for alle de problemer/uoverensstemmelser der er imellem lovgivningen og den fysiske virkelighed vi står i, eller kan komme til at stå i.
Det er ikke hensigstmæssigt når regler ustandselig bliver ændret, så derfor gælder det om at få alle problemer belyst inden vi beder om at få de nuværene ændret.

Danmark er et demokratisk land, og derfor er de fleste de klogeste.
Henvendelser til myndighederne fra enkeltpersoner vejer derfor ikke så tungt, som henvendelser fra foreninger eller organisationer.
Jeg tror ikke det er nødvendigt at danne en forening eller organisation, for at blive hørt af By og boligministeriet, men det vil helt klart være en stor fordel, at en henvendelse kommer fra så mange som muligt, og gerne fra så bredt et spekter af branchen som muligt.

Blandt "masseovnsbyggerne" har der været et tiltag til et samarbejde, og jeg deltog et par måneder i det lille udvalg der blev nedsat.
Desværre ville et flertal i dette udvalg kun arbejde med afstandskrav, og kun set i forhold til Finske masseovne.
Dette forekom mig (og andre udenfor udvalget) alt for snævert, så derfor prøver vi nu at skabe et bredere dækkene forum.

Foreløbigt er vi en lille håndfuld som uformelt samarbejder om de problemer vi har fælles, men det ville være godt at være flere.
Derfor:
Er du selv hel- eller deltids professionel ovnsætter, eller leverandør af ikke-DS-godkendte ovne, så send mig en mail på lars@stenovne.dk, eller ring til mig.

Med venlig hilsen
Lars Helbro

Tilbage