Ka´det så svare sig ?

Det er nok det mest almindelige spørgsmål der melder sig, når man bliver præsenteret for prisen på en stenovn.
Svaret er selvfølgelig individuelt. Nogle familier får en gevaldig besparelse på varmebudgettet, mens andre "bare" får en masse fritid og/eller en voldsom komfortforbedring.

Jeg har her forsøgt at give nogle oplysninger, så du selv kan regne ud hvad det vil betyde i dit tilfælde.

I skemaet længere nede er følgene værdier anvendt:

1 skovrummeter bøgebrænde vejer 560kg,- gran vejer 350kg
Fugtindholdet i fornuftigt nedtørret brænde er 20%
Brændværdien af træ er: 5226kwt/ton tørstof - 695kwt/ton vand
Brændværdien pr. kg brænde er således lige godt 4kwt. (uanset sort)
Prisen pr. rummeter har jeg sat til hhv. 500,-kr og 300,-kr pr. rummeter
El-prisen er hentet fra Odense kommunale værker: 193øre/kwt.
Olieprisen: 7.700/1000ltr. oliefyrets virkningsgrad: 90%
(Jeg har ikke været flink til at opdatere priserne, så ret venligst selv til hvis du vil have korrekte beregninger. Sidst opdateret d.25/11-2008.)
 

Udnytter vi træets brændværdi 85%, som tilfældet mindst er med en stenovn, bliver prisen således:
Bøg: 25,7 øre pr. kwt.
Gran: 21,4 øre pr. kwt.

Sammenligning med andre opvarmningsformer:
Årligt forbrug: 10.000kwt. 15.000kwt. 20.000kwt.
el-varme: 19.300,-kr 28.950,-kr 38.600,-kr
oliefyring: 8.555,-kr 12.833,-kr 17.111,-kr
bøgebrænde i Salamanderkedel virkningsgrad 30%: 7.357,-kr 11.035,-kr 14.714,-kr
bøgebrænde i Stenovn virkningsgrad 85%: 2.571,-kr 3.857,-kr 5.142,-kr
Dette er naturligvis kun teori !
I virkelighedens verden oplever nogle større besparelser end her skitseret, da dårligt isolerede varmerør i skunke o.lign. tages ud af drift, mens andre oplever mindre beparelser af den grund, at de ikke længere sparer på varmen.
Langt de fleste oplever dog en kombination af en komfortforbedring og en pengebesparelse.
Jeg har bygget ovne til flere skovfolk, for hvem brænde ikke koster andet end arbejdet. Det gør dog en væsentlig tidsforskel at producere og afbrænde 12-15rummeter istedet for 50-60rummeter pr. år.

At jeg ikke har lagt varmepumper ind i dette skema skyldes dels, at fabrikanterne opgiver meget varierende virkningsgrader, dels at du nemt selv kan dividere el-varmeprisen med den "COP-faktor" fabrikanten opgiver (hvis du ellers finder den troværdig)
Et jordvarmeanlæg med en typisk COP-faktor 3, vil således give en årlig varmeudgift på 6.433,- v. 10.000kwt. varmebehov, altså mere end det dobbelte af prisen ved Stenovne.

Ser vi på anskaffelsesprisen på en stenovn i.f.t. andre varmesystemer er der også noget at hente.

 I et nyt hus kan kun en almindelig brændeovn konkurrere på prisen. Der vil dog være meget stor forskel på varmekomfort, virkningsgrad og daglig arbejdsindsats.
Et komplet centralvarmeanlæg til træfyring med samme nyttevirkning koster nemt 150.000,-kr

I et eksisterende hus med centralvarmeanlæg, kan man i stedet vælge at investere i en brændefyret kedel.
HS-Tarm kan levere en kedel (Solo+) med næsten samme høje virkningsgrad som stenovnene.
Den koster så vidt jeg ved godt 50.000,-kr og hertil kommer udgiften (og pladsen) til en varmeakkumoleringstank på typisk 2000ltr. (stærkt varierede priser). Hvis rør og radiatorer trænger til udskiftning er situationen den samme som ved et nyt hus.
Du skal dog bruge en cirkulationspumpe, og alene for dens årlige strømforbrug, kan du købe ca. 4 rummeter godt brænde.

I et eksiterende hus med el-varme, er der idag (dette er heldigvis i længere tilfældet) tilskudsordninger som kan bringe investeringer i centralvarme på 150.000,- ned i samme størrelsesorden som en stor stenovn. (Dette tillader jeg mig at kalde statsfinancieret konkurrenceforvridning).
Her er det nok et valg imellem de meget forskellige former for komfort man opnår med det ene eller det andet, og selvfølgelig også om man vil have hele huset rodet til mens der trækkes rør og opsættes radiatorer, eller kun det rum hvor en stenovn skal sættes.
Vil du vide mere om denne tilskudsordning kan du besøge Energikontorernes hjemmeside (tilskudsordningen er ophørt - så glem det)
Pas dog på at du ikke glemmer hvad du egentlig ønskede dig - var det lange ansøgningsskemaer, eller varme i huset ???

Tilskud til Stenovne ?
Du kan opnå et stort tilskud til din Stenovn !!!
Tilskuddet udbetales af ovnsætteren direkte til dig, og financieres ved en tilsvarene prisforhøjelse sådan, at du tilmed sikres imod skatteforhøjelser af samme grund !!!
Tilmed slipper du helt for at sætte dig ind i indviklede ansøgningsskemaer,- det klarer vi skam gerne for dig !
Lyder det ikke godt ?

Spøg til side -
Der kan ikke opnås tilskud til de stenovne jeg bygger, (og så vidt jeg ved, heller ikke til andre).
Jeg har selv valgt dette fra, da et sådant tilskud næppe vil komme mine kunder tilgode.
Tilskud kræver systemgodkendelse af "varmeanlægget", og de nødvendige afprøvninger koster mange penge,- penge jeg kun kan hente hjem igen fra mine kunder.
Tilskud vil altså kun skabe mere arbejde til Teknologisk institut, og ikke billigere ovne til kunderne.
Samtidig vil udvalget af systemgodkendte ovne næppe vokse med mere end 1 om året, og jeg vil være afskåret fra at bygge en ovn som er tilpasset netop dit hus og din familie (med mindre altså, at du vil være i stand til at gennemskue, at netop den ovn vil være mere værd end et tilskud).
En anden væsentlig grund til at jeg ikke ønsker tilskud er, at jeg ikke kan se nogen grund til at yde tilskud fra statskassen til noget som der i forvejen er så fin økonomi i, som tilfældet er med stenovne.
 

Tilbage til forsiden

Index