Stenovn - Kakkelovn - Masseovn
Hvad er forskellen ?

Der er desværre forhandlere på nettet, som tilsyneladende ikke selv ved hvad de forhandler, eller prøver at bilde deres kunder noget ind.
Derfor prøver jeg her kort at afklare begreberne:

En stenovn er bygget af sten.
Det kan f.eks. være mursten, fedtsten, kampesten.
Det er ikke ligemeget hvilke sten man bruger, da de har forskellig varmeledningsevne,
men en stenovn er bygget af sten - både indvendig og udvendig.

En kakkelovn er en ovn med kakler på.
Typisk er den højere og slankere og vejer mindre, end en stenovn.
Den legendariske Chronspis fra Gustav d.III. tid, er et velkendt eksempel.
Det indvendige var oprindeligt bygget af ler, som idag mere og mere er blevet erstattet af
prefabrikerede dele i støbemasse.
I Danmark kalder vi jo også de høje støbejernsovne for kakkelovne, men det skyldes nok, at man ikke lige fandt på noget andet at kalde dem, da man begyndte at fabrikere kernen i dette materiale, og efterhånden "pillede" kaklerne af.

Mens begreberne "Stenovn" og "Kakkelovn" kan føres meget langt tilbage i historien, er begrebet Masseovn ganske nyt.
Oprindeligt (i 1989) var det simpelthen en dårlig oversættelse af det amerikanske "Masonry Heater", som betyder en muret ovn.
Da de fleste som kalder deres ovne for "masseovne", vælger at bygge dem af støbte dele fremstillet af støbemasse og også ofte bygger dem væsentligt større end stenovnene, er begrebet masseovn mere og mere blevet synonymt med en meget stor ovn.

Man kan derfor også sætte disse 3 begreber op i vægtklasser:
Kakkelovnene som de lettetste - typisk 700 - 1200kg
Stenovnene som mellemvaren - 1,5 - 3tons
og Masseovnene som de tungeste - 2,5 - 5tons

Jo tungere jo bedre er en misforståelse !!!
Kakkelovnene skal typisk fyres 2 gange pr. døgn i den kolde periode, da de ikke kan rumme så meget varme.
Stenovnene skal typisk fyres 1 gang pr. døgn.
Masseovnene normalt også kun 1 gang, men da de har tykkere ydervægge, er varmeafgivelsen pr. time mindre, end ved både stenovnene og kakkelovnene.

På de mange forskellige hjemmesider om disse 3 ovntyper, kan man finde producenternes egne udtalelser, som bekræfter dette.

Se f.eks. her om Kakkelovne (selvom forhandleren uvist af hvilke årsager ;-) vælger at kalde sin site for "Stenovne.com")
På den samme site kan man også læse, at støbemassen tydeligvis ikke har så god en holdbarhed, som ildfaste sten.
At netop denne kakkelovn er produceret af en af Nordens største fabrikanter, er tydeligvis ikke nogen garanti for en lang holdbarhed.

- og her om Masseovne (den noget lavere overfladetemperatur angiver, at varmeafgivelsen ikke er så stor som ved Stenovne)
(den pågældene ovnsætter har desværre overset skorstenens funktion, når han tror, at ilden/røgen "presser" sig vej igennem ovnen)

Langt de fleste steder finder man oplysninger om virkningsgrader, som pudsigt nok er lidt højere end vores, men dokumentationen glimrer ved sit fravær.

Vær i det hele taget kritisk med hvad du læser på internettet - også om disse ovntyper.
Der er faktisk mere sludder og vrøvl, end reel viden.
Der er mange der gerne vil udtale sig om disse ovne, men desværre langt færre der har sat sig ordentigt ind i stoffet inden de gør det.
Selv sites som burde nyde stor troværdighed kan "klokke" i det.
Her er det direktøren for Kalk og Teglværksforeningen, som afslører huller i sin viden.
Der skal ikke søges byggetilladelse til opførelse af en ovn som det ellers fremgår her.
Skorstensfejeren, som er den lokale brandtilsynsmyndighed klarer "ibrugtagningstilladelsen".
CO2 forgiftning er noget kloden lider af, og det kommer ikke fra brændefyrede ovne, men det er jo nok CO (kulilte)-forgiftning der menes.
Brænde til en Stenovn/Masseovn skal ikke være mere tørt, end til alle andre ovne.
- Der er mange steder hvor der er begået væsentligt værre fejtagelser.
Når jeg har valgt at pege på netop denne artikel, er det fordi den er citeret/gengivet mange steder på nettet.

Tilbage til forsiden