Grafer over funktionen af en stor stenovn.

Baseret på målinger foretaget af Dansk Teknologisk Institut i foråret 1996 på en af mine ovne.


Grafen viser bl.a. hvor stor en del af træets brændværdi der bliver til h.h.v. varme i huset, opdrift i skorstenen,
og tab.

Tilbage til graf 1  
Tilbage til fotos  
Tilbage til tekst
Tilbage til DTI målinger
Index