Grafer over funktionen af en stor stenovn.

Baseret på målinger foretaget af Dansk Teknologisk Institut i foråret 1996 på en af mine ovne.


Graf baseret på målinger af en af mine ovne foretaget af Dansk Teknologisk Institut.
Grafen viser dels forholdet imellem bålets varmeydelse til ovnen og ovnens varmeydelse til rummet,-(primærydelse/sekundærydelse).,- dels variationen i rumtemperaturen over et døgn.

Til graf 2  
Tilbage til fotos
Tilbage til tekst
Tilbage til DTI målinger
Index