Vores ovne er ikke magen til vore konkurrenters.

Klart nok,- vi kan jo ikke være enige om alting, og er det heller ikke.
Det giver dig som kunde flere valgmuligheder, men gør det også nødvendigt at kende lidt til hvad det er man vælger imellem.

De væsentligste forskelle kan opridses som:

Materialevalget:
Indvendig:
Nogle vælger at importere, eller selv støbe, en kerne af en ildfast støbemasse, mens andre bygger kernen op af tunge ildfaste chamottesten.
Andre igen bruger en blanding af begge dele,- chamottesten hvor de kan anvendes hele, og støbte dele for at slippe lidt nemmere om ved de vanskelige skæringer.
Vi har valgt, som de eneste, kun at bruge de bedste chamottesten, da de har langt den bedste holdbarhed, og den bedste varmeledningsevne (hvilket er vigtigt indvendigt). Samtidig ser vi det som vigtigt, at kernen, som er hårdest belastet af varme, udgør så ensartet en helhed som muligt. Forskellige materialer arbejder forskelligt ved opvarmning/nedkøling, så ved kun at bruge een slags ildfast materiale, sikrer vi også her en lang holdbarhed.
Man kan vurdere ildfaste materialers langtidsholdbarhed, ved at se hvor mange gange i træk de kan tåle, at blive varmet op til rødglødende for straks efter at blive smidt i en spand koldt vand. Dette gentager man indtil det går galt. Fedtsten tåler således 0-3 ture på den måde, støbte dele 5-10 mens ildfaste sten som vi anvender tåler 10-30 omgange af denne meget hårdhændede behandling.
Uden støbte dele har vi også den største frihed til at tilpasse ovnen det hus den skal arbejde i.
Mange tror, at det er hurtigere, og dermed billigere, at bruge støbte elementer. Vi stiller meget gerne op i en konkurrence !
Mange af de støbte kerner man ser udbudt, har en godstykkelse som er væsentligt mindre (typisk 5cm.), end når kernen er muret op af ildfaste sten (11,4cm). En stor del af det man kalder kernen ved de støbte elementer, er i virkeligheden det inderste af røgkanalerne, som kun påvirkes af varmen fra 1 side og er med til at forhindre varmen i at komme ud til det omgivende murværk. På den måde er der altså væsentligt mindre varmelager inde i ovnen og en væsentligt tykkere konstruktion udvendigt, som gør varmeafgivelse mindre - ofte endda for lille. Det er derfor ikke overraskende, at man på flere af disse ovntyper kan måle alt for høje røgtemperaturer kort efter ovnen er tændt op.

Udvendig:
Her læner vi os godt og grundigt op ad mere end 1000 års erfaringer.
Lermørtel (en blanding af rødler, sand og vand) har absolut de bedste egenskaber til varmebelastet murværk
Ikke så underligt, da murstenene også er lavet af en blanding af ler og sand, og derfor vil arbejde på samme måde i varmen som mørtelen.
Derudover er lermørtel en sej mørtel som kan klare bevægelser langt bedre end den stivere kalkmørtel, eller, den efter vores mening helt umulige, cementmørtel.
At ikke alle anvender lermørtel i ovne skyldes nok desværre, at man ikke længere lærer noget som helst om dette på mureruddannelsen.
Murstenene kan du næsten selv vælge, og der er mange dejlige sten på markedet. Vi ser selvfølgelig til, at stenens egenskaber m.h.t. varmeledningsevne og bearbejdelighed er i orden, men det begrænser ikke udvalget ret meget.

Opbygningen af den indvendige kerne:
De fleste ovnbyggere holder sig, mere eller mindre, til den såkaldt originale Finske model. Den som Heiiki Hytiiainen præsenterede i Danmark i 1989.
Ligesom Heiiki selv, har vi dog ikke følt, at tiden skulle gå i stå dér, men har videreudviklet på denne udgave.
Groft sagt kan man sige, at hvor Heiiki siden har gjort kernen mere og mere indviklet, er vi gået den modsatte vej og har forenklet, udfra princippet om, at ægte udvikling er afvikling af indvikling. Pudsigt nok ser det dog ud til, at vi har opnået nogenlunde de samme forbedringer på forbrændingsteknologien, nemlig en kraftig reduktion i røgens indhold af uforbrændte gasser, og en højere virkningsgrad. En ikke uvæsentlig forskel er dog, at vores "model" kan bygges ca. 30cm lavere end Heiiki´s. Det er jo ikke alle der har 2,5 meter til loftet, eller for den sags skyld, bryder sig om, at have Casius Clay stående i dagligstuen.
En anden væsentlig forskel er, at vi udnytter vægtforskellen imellem forbrændte gasser og uforbrændte gasser. En russisk forsker (www.stove.ru)  forsøger sig netop i denne tid på at slå sig op på samme princip, men hvor han udnytter vægtforskellen til at komme af med de "besværlige" tunge gasser, benytter vi en teknik der effektivt sørger for, at de bliver brændt af.
Det kan du læse mere om her.

Opbygningen af det udvendige murværk:
Også her holder de fleste sig til den "originale", dog i en Canadisk udgave med flere lag murværk udenpå hinanden, hvilket bremser varmeafgivelsen uhensigtsmæssigt meget. I mange af de støbte kerner indgår det inderste lag af yderskindet allerede i elementerne, og da det dels har en dårligere varmeledningsevne, og er nødt til at være adskilt fra det yderste murværk af et tyndt lag isolering, bliver en sådan ovns varmeydelse væsentligt lavere end varmebehovet i langt de fleste danske boliger.
Derfor bygger vi udelukkende ovne med et enkelt lag udvendigt murværk. Det kræver lidt mere kunnen af ovnsætteren, men sikrer til gengæld, at varmeydelsen kan tilpasses husets varmebehov,- også når det er hundekoldt udenfor.
Netop dette er nok det allervigtigste at lægge mærke til når man bestiller en ovn, for det er da ærgerligt at få et dyrt supplement, når man kunne have fået varmet hele huset op.

Muligheden for individuel tilpasning:
Dette har vist være omtalt en del gange i det forudgående, men netop fordi vi i flere af vores andre valg har fået dette "gratis" med, har vi også fået en gevaldig erfaring. En erfaring som ikke er blevet mindre af, at vi fyrer et grundigt bål af i hver eneste af de ovne vi bygger, inden de afleveres til kunden.
De fleste afleverer en våd kold ovn, som så skal tørre af sig selv i op til 3 måneder. Ærgerligt at vente på for kunden, og ovnsætteren blev heller ikke meget klogere af den ovn.

Dokumentation:
Som de eneste i Danmark har vi fået afprøvet vores stenovne af  Teknologisk Institut.
Man kan have mange forskellige meninger om hvordan en god ovn skal bygges, og det har vi selvfølgelig også.
Konkrete målte og troværdige resultater må dog siges at være din bedste garanti for, at du får noget der duer.
Så vidt muligt måler vi selv de væsentligste parametre (Co, Co2, røgtemperatur og virkningsgrad) på hver eneste ovn vi bygger.
Dette giver os selvfølgelig en masse erfaringer, til glæde for fremtidige kunder, men du får også en rimelig vished for, hvordan netop din ovn opfører sig.
Vores udstyr kalibrerer sig selv, så det kan vi ikke "fifle" med, og det bliver tjekket en gang om året af TÜV
Denne form for dokumentation skal selvfølgelig ikke sammenlignes med troværdigheden af Teknologisk Institut, men det er absolut bedre end ingenting.

Tilbage til forsiden